Nagroda Naukowa im. Jana Steffena

Nagroda Naukowa im. Jana Steffena - PAN

 

Egzemplarz rozprawy doktorskiej

Postanowienie Rady Wydziału o wyróżnieniu rozprawy

Kopie publikacji

Opinia o zgłoszonej rozprawie

Oświadczenie autora zawierające informację, że rozprawa nie była nagrodzona

Dane personalne

Do pobrania