Habilitacje

24.06.2020 

3. Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dysyplinie nauki medyczne dr n.med. Magdalenie Roszak, adiunktowi z Katedry i Zakład Informatyki i Statystyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


 

26.02.2020 

3. Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dysyplinie nauki medyczne dr n.med. Pawłowi Kapelskiemu, adiunktowi z Zakładu Genetyki w Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


 

22.01.2020

1. Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dysyplinie nauki medyczne dr n.med. Patrycji Sosińsińskiej-Zawierucha, starszemu wykładowcy z Katedry i Zakładu Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2. Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dysyplinie nauki medyczne dr n.med. Katarzynie Błochowiak, adiunktowi z Katedry i Kliniki Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

3. Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dysyplinie nauki medyczne dr n.med. Dorocie Łojko, adiunktowi z Katedry i Kliniki Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 


 

27.11.2019

  1. Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dysyplinie nauki medyczne dr n.med. Dorocie Sikorskiej, adiunktowi Katedry i Kliniki Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 


 

17.01.2018

1. Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu biologii medycznej dr n.med. Wiktorii Marii Suchorskiej, adiunktowi Katedry i Zakładu Elektroradiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w

2. Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu medycyny dr n. med. Agacie Czarnywojtek, adiunktowi Katedry i Zakładu Farmakologii Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


 

13.12.2017

  1. Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu biologii medycznej dr n.med. Agnieszce Malińskiej, adiunktowi Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  2. Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu stomatologii dr n. med. Karolinie Gerreth, adiunktowi Katedry i Kliniki Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w

3. Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu biologii medycznej dr n. med. Mirosławowi  Andrusiewiczowi,  starszemu wykładowcy Katedry i Zakładu Biologii Komórki  Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


 

18.10.2017

1. Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu medycyny dr n.med. Pawłowi Gutowi, starszemu wykładowcy Katedry i Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu|


 

27.09.2017

1. Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu biologii medycznej dr n.biol. Radosławowi Januchowskiemu, asystentowi Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

  1. Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu medycyny dr n. med. Tomaszowi Trzeciakowi, adiunktowi Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w

 

3. Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu medycyny dr n. med. Lechowi Jackowi Paluszkiewiczowi z Klinik für Thorax- u. Kardiovaskularchirurgie Herz- und Diabeteszentrum NRW Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum, Bad Oeynhausen, Niemcy


 

Rada Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

nadała w dniu 19 kwietnia 2017r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu medycyny

dr Hubertowi Wolskiemu


adiunktowi Kliniki Perinatologii i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


 

Rada Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

nadała w dniu 15 marca 2017r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu stomatologii

dr Elżbiecie Paszyńskiej


adiunktowi Katedry i Zakładu Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


 

Rada Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

nadała w dniu 15 lutego 2017r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu biologii medycznej

dr Witoldowi Szaflarskiemu


adiunktowi Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


 

Rada Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

nadała w dniu 15 lutego 2017r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu stomatologii

dr Marzenie Wyganowskiej-Świątkowskiej


starszemu wykładowcy Katedry i Kliniki Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


 

Rada Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

nadała w dniu 15 lutego 2017r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu medycyny

dr Marcie Fichna


adiunktowi Katedry i Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


 

Rada Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

nadała w dniu 18 stycznia 2017r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu medycyny

dr Arturowi Baszko


adiunktowi II Kliniki Kardiologii Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


 

Rada Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

nadała w dniu 18 stycznia 2017r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu biologii medycznej

dr Justynie Mikule-Pietrasik


adiunktowi Katedry i Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


 
Rada Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

nadała w dniu 14 grudnia 2016r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu biologii medycznej

dr Piotrowi Rzymskiemu


adiunktowi Zakładu Medycyny Środowiskowej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 

Rada Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

nadała w dniu 14 grudnia 2016r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu biologii medycznej

dr Hannie Dams-Kozłowskiej


specjaliście Katedry Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Rada Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

nadała w dniu 15 czerwca 2016r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu medycyny

dr Piotrowi Ederowi


adiunktowi Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Rada Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

nadała w dniu 18 maja 2016r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu stomatologii

dr Karolinie Jurczyk


adiunktowi Katedry i Kliniki Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Rada Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

nadała w dniu 18 maja 2016r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu medycyny

dr Michałowi-Goran Stanišić


adiunktowi Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuZobacz także