Nominacje profesorskie

Postanowieniem z dnia 22 lutego 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu

 

                                                                   dr hab. Bartoszowi Kempistemu


 z  Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

________________________________________________________________________________________ 

 

Postanowieniem z dnia 4 sycznia 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu

 

                                                                   dr hab. Monice Bowszyc-Dmochowskiej


 z  Katedry i Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

________________________________________________________________________________________ 

 

Postanowieniem z dnia 21 września 2020r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu

 

                                                                    dr hab. Aleksandrze Suwalskiej


 z  Zakładu Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

________________________________________________________________________________________ 

 

Postanowieniem z dnia 21 września 2020r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu

 

                                                                   dr hab. Agnieszce Słopień


 z  Kliniki Psychitrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

__________________________________________________________________________________________________________


J.M. Rektor mianował

prof. dr hab. Marię Iskrę

na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Chemii i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dniem 11 marca 2020r.

 
 

__________________________________________________________________________________________________________


J.M. Rektor mianował

prof. dr hab. Annę Surdacką

na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Klinice Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dniem 11 marca 2020r.

________________________________________________________________________________________ 

 

Postanowieniem z dnia 25 lutego 2019r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu stomatologii

 

                                                   dr hab. Barbarze Dorockiej-Bobkowskiej prof. UM


 z  Kliniki Gerostomatologii i Patologii Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Postanowieniem z dnia 25 lutego 2019r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu medycyny

 

                                                                            dr hab. Marcinowi Stopie


 z  Kliniki Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Postanowieniem z dnia 08 stycznia 2019r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu medycyny

 

                                                                            dr hab. Łukaszowi Dzieciuchowiczowi


 z  Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

_____________________________________________________________________________________________________

 

Postanowieniem z dnia 30 lipca 2018r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu medycyny

 

                                                                            dr hab. Przemysławowi Mitkowskiemu


 z I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

_____________________________________________________________________________________________________

 

Postanowieniem z dnia 09 maja 2019r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu stomatologii

 

                                                                            dr hab. Beacie Czarneckiej


 z Katedry i Zakładu Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

Postanowieniem z dnia 22 marca 2018r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu medycyny

 

                                                                            dr hab. Katarzynie Pawlaczyk-Gabriel


 z Katedry i Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

Postanowieniem z dnia 23 września 2017r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu medycyny

 

                                                                            dr hab. Katarzynie Ziemnickiej


 z Katedry i Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

__________________________________________________________________________________________________________

Postanowieniem z dnia 9 stycznia 2017r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu medycyny

                                                                            dr hab. Krzysztofowi Pawlaczykowi


 z Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

__________________________________________________________________________________________________________

Postanowieniem z dnia 9 stycznia 2017r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu medycyny

                                                                            dr hab. Agnieszce Dobrowolskiej


 z Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

__________________________________________________________________________________________________________

Postanowieniem z dnia 20 października 2016r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu medycyny

                                                                            dr hab. Janowi Jaraczowi


 z Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

__________________________________________________________________________________________________________

Postanowieniem z dnia 7 czerwca 2016r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej

                                                                            dr hab. Marzenie Gajęckiej


 z Katedry i Zakładu Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

__________________________________________________________________________________________________________

Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2016r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu medycyny

                                                                            dr hab. Maciejowi Lesiakowi


 z I Kliniki Kardiologii Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

__________________________________________________________________________________________________________

Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2016r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu medycyny

                                                                            dr hab. Arlecie Kowali-Piaskowskiej


 z Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

___________________________________________________________________________________________________________

Postanowieniem z dnia 30 grudnia 2015r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu medycyny

                                                                            dr hab. Annie Markowskiej


 z Kliniki Perinatologii i Chorób Kobiecych Katedry Perinatologii i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

___________________________________________________________________________________________________________

Postanowieniem z dnia 30 grudnia 2015r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu medycyny

                                                                            dr hab. Małgorzacie Pyda


z I Kliniki Kardiologii Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

_________________________________________________________________________________________________________

Postanowieniem z dnia 30 grudnia 2015r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu stomatologii

                                                                            dr hab. Annie Surdackiej


kierownikowi Katedry i Kliniki Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

__________________________________________________________________________________________________________


J.M. Rektor mianował

prof. dr hab.Halinę Batura-Gabryel

na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Klinice Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dniem 25 listopada 2015r.

____________________________________________________________________________________________________________

J.M. Rektor mianował

dr hab.Macieja Wiznerowicza


na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Immunologii Nowotworów Katedry Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dniem 1 listopada 2015r.
J.M. Rektor mianował

dr hab.Łukasza Dzieciuchowicza


na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń II Katedry Chirurgii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dniem 1 listopada 2015r.
J.M. Rektor mianował

prof. dr hab.Ryszarda Staniszewskiego


na stanowisko profesora zwyczajnego w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń II Katedry Chirurgii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dniem 24 czerwca 2015r.


 

Postanowieniem z dnia 28 lipca 2015r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej

dr hab. Krzysztofowi Książkowi


z Katedry i Zakładu Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.J.M. Rektor mianował

prof. dr hab.Leszka Kubisza


na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Biofizyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dniem 25 marca 2015r.


J.M. Rektor mianował

dr hab.Dariusza Iżyckiego


na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Immunologii Nowotworów Katedry Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dniem 1 lutego 2015r.Postanowieniem z dnia 19 grudnia 2014r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu medycyny

dr hab. Tatianie Mularek-Kubzdeli


z I Kliniki Kardiologii Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2014r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu medycyny

dr hab. Ewie Straburzyńskiej-Migaj


z I Kliniki Kardiologii Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
J.M. Rektor mianował

prof. dr hab.Wojciecha Golusińskiego


na stanowisko profesora zwyczajnego w Klinice Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dniem 1 czerwca 2014 r.
Postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2014r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu medycyny

dr hab. Oldze Trojnarskiej


z I Kliniki Kardiologii Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Postanowieniem z dnia 27 marca 2014r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu medycyny

dr hab. Marianowi Dmochowskiemu


z Katedry i Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Postanowieniem z dnia 19 lutego 2014r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu medycyny

dr hab. Rodrygowi Ramlau


z Katedry Kardio-Torakochirurgii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
W dniu 12 listopada 2013r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu medycyny

dr hab. Maciejowi Oweckiemu


z Katedry i Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
W dniu 12 listopada 2013r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu medycyny

dr hab. Marioli Ropackiej-Lesiakz Kliniki Perinatologii i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
J.M. Rektor mianował

prof. dr hab.Iwonę Mozer-Lisewską

na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dniem 22 maja 2013 r.

W dniu 21 grudnia 2012r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu medycyny

dr hab. Michałowi Nowickiemu prof.UM


z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
W dniu 18 października 2012r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu medycyny

dr hab. Marii Iskrze prof.UM


Kierownikowi Zakładu Chemii Ogólnej I Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
W dniu 18 października 2012r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu medycyny

dr hab. Piotrowi Wysockiemu


z Zakładu Immunologii Nowotworów Katedry Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
W dniu 3 lipca 2012r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu medycyny

dr hab. Markowi Jemielitemu prof.UM


kierownikowi Kliniki Kardiochirurgii Katedry Kardio-Torakochirurgii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
W dniu 3 lipca 2012r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu medycyny

dr hab. Agnieszce Seremak-Mrozikiewicz prof.UM


z Kliniki Perinatologii i Chorób Kobiecych Katedry Perinatologii i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
W dniu 3 lipca 2012r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej

dr hab. Marii Pioruńskiej-Stolzmann prof.UM


z Zakładu Chemii Ogólnej Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
W dniu 3 lipca 2012r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej

dr hab. Markowi Simonowi prof.UM


z Katedry i Zakładu Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
W dniu 11 kwietnia 2012r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej

dr hab. Leszkowi Kubiszowi prof.UM


kierownikowi Katedry i Zakładu Biofizyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
J.M. Rektor mianował

prof. dr hab. Aldonę Kasprzak

na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dniem 1 lutego 2012 r.

W dniu 12 stycznia 2012r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu medycyny

dr hab. Markowi Ruchale prof.UM


kierownikowi Katedry i Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
W dniu 5 grudnia 2011r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu medycyny

dr hab. Annie Jabłeckiej prof.UM


kierownikowi Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Kardiologii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
W dniu 5 grudnia 2011r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych z zakresu medycyny

dr hab. Zbigniewowi Krasińskiemu prof.UM


z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń II Katedry Chirurgii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
J.M. Rektor mianował

prof. dr hab.Andrzeja Oko

na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dniem 1 listopada 2011 r.

 

Zobacz także