Przewód habilitacyjny - dokumenty

Informacje z CK

Wzór autorefaratu

Dokumentacja wniosku habilitacyjnego - wykaz

Wzór oświadczenia

Instrukcja - przebieg habilitacji

Instrukcja - przygotowanie przez habilitanta wniosku

Instrukcja - sekretarz komisji habilitacyjnej

Check lista

Głosowanie 1

Głosowanie 2

Głosowanie 3

Lista obecności

Pismo przewodnie

Uchwała Komisji Habilitacyjnej

Wzór protokółu

Dziennik Ustaw z 2016 poz. 882

Uchwała Senatu nr 152/2018

Załącznik do uchwały