Przewody doktorskie

  
lek. Katarzyna Głuchowska-Kowalczyk        
"Ocena wpływu stymulacji prawej komory serca na wybrane parametry elektrokardiograficzne i echokardiograficzne"
 
data i miejsce obrony: 19.08.2020 r godz. 12.00 OBRONA ODBĘDZIE SIĘ ONLINE - https://join.skype.com/eV0sVcSDfa0l 
 
promotor:  prof.dr hab. Andrzej Szyszka        
 
 
recenzja - prof. dr hab. Edyta Płońska-Gościniak    
recenzja- dr hab. Monika Przewłocka-Kosmala
lek. Aneta Klotzka          
"Wpływ wieku chorych i chorób towarzyszących na rokowanie pacjentów z niewydolnością serca po wszczepieniu kardiowertera-defibrylatora lub kardiowertera z funkcją resynchronizującą"
 
data i miejsce obrony: 19.08.2020 r godz. 13.30, OBRONA ODBĘDZIE SIĘ ONLINE - https://join.skype.com/eV0sVcSDfa0l     
 
promotor:  prof. dr hab. Przemysław Mitkowski   
 
 
recenzja - dr hab. Maciej Kempa     
recenzja - dr hab. Adam Sokal    
lek.dent. Anna Bartkowiak          
"Ocena stanu jamy ustnej u chorych na cukrzycę z zespołem stopy cukrzycowej "
 
data i miejsce obrony: 24.08.2020 r godz. 12.00, OBRONA ODBĘDZIE SIĘ ONLINE - https://join.skype.com/eV0sVcSDfa0l    
 
promotor:  prof. dr hab.Barbara Dorocka-Bobkowska 
promotor pomocniczy: dr n. med. Włodzimierz Łojewski   
     
 
recenzja - dr hab. Aida Kusiak prof. GUM-ed     
recenzja - prof. dr hab. Włodzimierz Więckiewicz     
 
mgr pedagogiki, licencjat technik dentystycznych Igor Wojciechowski        
"Wpływ powtórnego procesu topienia na wybrane własności mechaniczne dentystycznego stopu chromowo-kobaltowego"
 
data i miejsce obrony: 24.08.2020 r godz. 13.30, OBRONA ODBĘDZIE SIĘ ONLINE - https://join.skype.com/eV0sVcSDfa0l  
 
promotor:  dr hab. Mariusz Pryliński  
 
 
recenzja - prof. dr hab. Teresa Sierpińska    
recenzja - prof. dr hab. Włodzimierz Więckiewicz  
 mgr inż. Piotr Bolesław Zdziech         
"Wpływ oddziaływania wybranych środków chemicznych na strukturę i własności fizykochemiczne mas polimetakrylanowych"
 
data i miejsce obrony: 26.08.2020 r godz. 12.00, OBRONA ODBĘDZIE SIĘ ONLINE - https://join.skype.com/eV0sVcSDfa0l   
 
promotor:  prof. dr hab. Beata Czarnecka  
 
 
recenzja - prof. dr hab. Marta Tanasiewicz   
recenzja - dr hab. Ewa Sobolewska prof. PUM  
lek. stom. Aleksandra Perczak         
"Identyfikacja czynników ryzyka otyłości a eksploracja stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytem uwagi ADHD"
 
data i miejsce obrony: 26.08.2020 r godz. 13.30, OBRONA ODBĘDZIE SIĘ ONLINE - https://join.skype.com/eV0sVcSDfa0l   
 
promotor:  dr hab. Elżbieta Paszyńska  
 
 
recenzja - dr hab. Alicja Nowicka prof. nadzw. PUM    
recenzja - dr hab. Małgorzata Pawińska  
 

Zobacz także

Biuro Obsługi Badań
ul. Fredry 26/28
61-927 Poznań
tel. 61 45 24 235

Pn - Pt. 8:00 - 16:00
Sb 10:00 - 20:00