Przewody habilitacyjne

Postępowania habilitacyjne w toku (nowy tryb)

 


 

dr OLGA WESOŁOWSKAWniosek do CK

Autoreferat

Uchwała Rady Wydziału


Skład Komisji Habilitacyjnej:


1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Barbara Wiszniewska –Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
2. sekretarz komisji – dr hab. Michał Nowicki – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
3. recenzent – prof. dr hab. Aleksander Sieroń –Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
4. recenzent – prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz – Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
5. recenzent – prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
6. członek komisji – dr hab. Maria Minta – Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
7. członek komisji – prof. dr hab. Bogdan Miśkowiak – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

rezygnacje:


recenzent – prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska –Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu


Harmonogram:


- wniosek: 16.03.2012 r.
- powołanie Komisji: 28.05.2012 r.
- uchwała Komisji: 5.12.2012 r.
- uchwała Rady Wydziału: 19.12.2012 r.


 

dr MONIKA DMITRZAK-WĘGLARZWniosek do CK

Autoreferat

Wniosek o zmianę trybu głosowania

Uchwała Rady Wydziału


Skład Komisji Habilitacyjnej:


1. przewodniczący komisji – prof. Irena Krupka-Matuszczyk – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2. sekretarz komisji – prof. Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
3. recenzent – prof.Dominika Dudek – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
4. recenzent – prof. Jerzy Landowski – Gdańki Uniwersytet Medyczny
5. recenzent – prof. Jerzy Samochowiec – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
6. członek komisji – prof. Jerzy Vetulani – Instytut Farmakologii w Krakowie
7. członek komisji – prof. Janusz Witowski – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu


Harmonogram:


- wniosek: 21.05.2012 r.
- powołanie Komisji: 12.11.2012 r.
- uchwała Komisji: 25.01.2013 r.
- uchwała Rady Wydziału: 13.02.2013 r.


 

dr LIDIA GILWniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału


Harmonogram:


- wniosek: 21.11.2012 r.
- powołanie Komisji: 18.02.2013 r.
- uchwała Komisji: 8.05.2013 r.
- uchwała Rady Wydziału: 15.05.2013 r.


 

dr MACIEJ WIZNEROWICZWniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uzupełnienie Składu Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału


Harmonogram:


- wniosek: 22.10.2012 r.
- powołanie Komisji: 18.02.2013 r.
- uchwała Komisji: 17.06.2013 r.
- uchwała Rady Wydziału: 19.06.2013 r.


 

dr KATARZYNA KORYBALSKAWniosek do CK

Autoreferat

Uchwała Rady Wydziału


Skład Komisji Habilitacyjnej:


1. przewodniczący komisji – prof. Piotr Thor – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
2. sekretarz komisji – dr hab. Maciej Owecki – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
3. recenzent – prof.Andrzej Beręsewicz - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
4. recenzent – dr hab. Wojciech Wojakowski -Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
5. recenzent – prof. Andrzej Wykrętowicz - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
6. członek komisji – prof. Ewa Chabielska - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
7. członek komisji – prof. Andrzej Szyszka – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu


Harmonogram:


- wniosek: 13.12.2012 r.
- powołanie Komisji: 11.03.2013 r.
- uchwała Komisji: 27.05.2013 r.
- uchwała Rady Wydziału: 19.06.2013 r.


 

dr MARCIN RUCIŃSKIWniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału


Harmonogram:


- wniosek: 28.12.2012 r.
- powołanie Komisji: 11.03.2013 r.
- uchwała Komisji: 24.05.2013 r.
- uchwała Rady Wydziału: 19.06.2013 r.


 

dr ANNA CZYŻWniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału


Harmonogram:


- wniosek: 28.05.2013 r.
- powołanie Komisji: 9.09.2013 r.
- uchwała Komisji: 17.12.2013 r.
- uchwała Rady Wydziału: 18.12.2013 r.


 

dr AGNIESZKA ZIÓŁKOWSKAWniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 5.08.2013 r.
- powołanie Komisji: 14.10.2013 r.
- uchwała Komisji: 6.02.2014 r.
- uchwała Rady Wydziału: 19.02.2014 r.


 

dr MARZENA LEWANDOWSKAWniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 5.11.2013 r.
- powołanie Komisji: 9.12.2013 r.
- uchwała Komisji: 11.03.2014 r.
- uchwała Rady Wydziału: 19.03.2014 r.


 

dr MACIEJ KAŹMIERCZAKWniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 2.12.2013 r.
- powołanie Komisji: 20.01.2014 r.
- uchwała Komisji: 16.06.2014 r.
- uchwała Rady Wydziału: 18.06.2014 r.


 

dr ALEKSANDRA ARASZKIEWICZWniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 12.12.2013 r.
- powołanie Komisji: 10.02.2014 r.
- uchwała Komisji: 20.05.2014 r.
- uchwała Rady Wydziału: 21.05.2014 r.


 

dr ARTUR ANTONIEWICZWniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 30.12.2013 r.
- powołanie Komisji: 17.03.2014 r.
- uchwała Komisji: 11.06.2014 r.
- uchwała Rady Wydziału: 18.06.2014 r.


 

dr ANNA LESZCZYŃSKA-RODZIEWICZWniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 26.03.2014 r.
- powołanie Komisji: 9.06.2014 r.
- uchwała Komisji: 17.10.2014 r.
- uchwała Rady Wydziału: 19.11.2014 r.


 

dr BARTŁOMIEJ PEREKWniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 15.04.2014 r.
- powołanie Komisji: 9.06.2014 r.
- uchwała Komisji: 17.11.2014 r.
- uchwała Rady Wydziału: 19.11.2014 r.


 

dr EWELINA SZCZEPANEK-PARULSKAWniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 19.05.2014 r.
- powołanie Komisji: 8.09.2014 r.
- uchwała Komisji: 27.11.2014 r.
- uchwała Rady Wydziału: 21.01.2015 r.


 

dr TOMASZ PIOTROWSKIWniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 29.05.2014 r.
- powołanie Komisji: 8.09.2014 r.
- uchwała Komisji: 7.01.2015 r.
- uchwała Rady Wydziału: 21.01.2015 r.


 

dr JACEK KARCZEWSKIWniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 28.05.2014 r.
- powołanie Komisji: 8.09.2014 r.
- uchwała Komisji: 15.12.2014 r.
- uchwała Rady Wydziału: 17.12.2014 r.


 

dr JUSTYNA OPYDO-SZYMACZEKWniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 12.06.2014 r.
- powołanie Komisji: 13.10.2014 r.
- uchwała Komisji: 20.02.2015 r.
- uchwała Rady Wydziału: 18.03.2015 r.


 

dr MAREK PRECHWniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 9.10.2014 r.
- powołanie Komisji: 8.12.2014r.
- uchwała Komisji: 20.04.2015 r.
- uchwała Rady Wydziału: 20.05.2015 r.


 

dr DOMINIKA KANIKOWSKAWniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Zmiana składu Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 15.10.2014 r.
- powołanie Komisji: 8.12.2014 r.
- uchwała Komisji: 25.03.2015 r.
- uchwała Rady Wydziału: 15.04.2015 r.


 

dr BARBARA PONIEDZIAŁEKWniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 30.10.2014 r.
- powołanie Komisji: 19.01.2015 r.
- uchwała Komisji: 31.03.2015 r.
- uchwała Rady Wydziału: 15.04.2015 r.


 

dr TOMASZ SZCZAPAWniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Zmiana składu Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 31.12.2014 r.
- powołanie Komisji: 16.02.2015 r.
- uchwała Komisji: 3.07.2015 r.
- uchwała Rady Wydziału: 16.09.2015 r.


 

dr AGNIESZKA PERMODA-OSIPWniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 23.12.2014 r.
- powołanie Komisji: 16.02.2015 r.
- uchwała Komisji: 14.05.2015 r.
- uchwała Rady Wydziału: 20.05.2015 r.


 

dr AGNIESZKA OSMOLA-MAŃKOWSKAWniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 16.01.2015 r.
- powołanie Komisji: 9.03.2015 r.
- uchwała Komisji: 26.05.2015 r.
- uchwała Rady Wydziału: 10.06.2015 r.


 

dr MARCIN SZMIDTWniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Zmiana składu Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 25.03.2015 r.
- powołanie Komisji: 11.05.2015 r.
- uchwała Komisji: 8.09.2015 r.
- uchwała Rady Wydziału: 16.09.2015 r.


 

dr ALEKSANDER ARASZKIEWICZWniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 28.04.2015 r.
- powołanie Komisji: 8.06.2015 r.
- uchwała Komisji: 19.10.2015 r.
- uchwała Rady Wydziału: 21.10.2015 r.


 

dr BARTOSZ KEMPISTYWniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Zmiana składu Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

 

Harmonogram:


- wniosek: 30.04.2015 r.
- powołanie Komisji: 8.06.2015 r.
- uchwała Komisji: 9.11.2015 r.
- uchwała Rady Wydziału: 18.11.2015 r.


 

dr n. med. MICHAŁ-GORAN STANIŠIĆWniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 21.08.2015 r.
- powołanie Komisji: 16.11.2015 r.
- uchwała Komisji: 13.05.2016 r.
- uchwała Rady Wydziału: 18.05.2016 r.


 

dr KAROLINA JURCZYK


Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydzału

Harmonogram:


- wniosek: 2.12.2015 r.
- powołanie Komisji: 8.02.2016 r.
- uchwała Komisji: 5.05.2016 r.
- uchwała Rady Wydziału: 18.05.2016 r.


 

dr PIOTR EDER

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

 

Harmonogram:


- wniosek: 22.12.2015 r.
- powołanie Komisji: 8.02.2016 r.
- uchwała Komisji: 1.06.2016 r.
- uchwała Rady Wydziału: 15.06.2016 r.


 

dr n. med. ARTUR BASZKO

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

 

Harmonogram:


- wniosek: 5.05.2016 r.
- powołanie Komisji: 12.09.2016 r.
- uchwała Komisji: 15.12.2016 r.
- uchwała Rady Wydziału: 18.01.2017 r.


 

dr n. med. ELŻBIETA PASZYŃSKA

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

 

Harmonogram:


- wniosek: 23.05.2016 r.
- powołanie Komisji: 12.09.2016 r.
- uchwała Komisji: 23.02.2017 r.
- uchwała Rady Wydziału: 15.03.2017 r.


 

dr n. med. JUSTYNA MIKUŁA-PIETRASIK

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

 

Harmonogram:


- wniosek: 24.05.2016 r.
- powołanie Komisji: 12.09.2016 r.
- uchwała Komisji: 22.12.2016 r.
- uchwała Rady Wydziału: 18.01.2017 r.


 

dr n. biol. HANNA DAMS-KOZŁOWSKA

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

 

Harmonogram:


- wniosek: 30.05.2016 r.
- powołanie Komisji: 12.09.2016 r.
- uchwała Komisji: 6.12.2016 r.
- uchwała Rady Wydziału: 14.12.2016 r.


 

dr n. biol.PIOTR RZYMSKI

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

 

Harmonogram:


- wniosek: 21.05.2016 r.
- powołanie Komisji: 12.09.2016 r.
- uchwała Komisji: 16.12.2016 r.
- uchwała Rady Wydziału: 18.01.2017 r.


 

dr n. med. HUBERT WOLSKI

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 14.06.2016 r.
- powołanie Komisji: 10.10.2016 r.
- uchwała Komisji: 7.03.2017 r.
- uchwała Rady Wydziału: 19.04.2017 r.


 

dr n. med. MARTA FICHNA

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Uchwała Rady Wydziału o wyróżnieniu

Harmonogram:


- wniosek: 1.07.2016 r.
- powołanie Komisji: 10.10.2016 r.
- uchwała Komisji: 13.01.2017 r.
- uchwała Rady Wydziału: 15.02.2017 r.


 

dr n. med. WITOLD SZAFLARSKI

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 22.06.2016 r.
- powołanie Komisji: 10.10.2016 r.
- uchwała Komisji: 26.01.2017 r.
- uchwała Rady Wydziału: 15.02.2017 r.


 

dr n. med. MARZENA WYGANOWSKA-ŚWIĄTKOWSKA

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 1.09.2016 r.
- powołanie Komisji: 10.10.2016 r.
- uchwała Komisji: 23.01.2017 r.
- uchwała Rady Wydziału: 15.02.2017 r.


 

dr n. biol. RADOSŁAW JANUCHOWSKI

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 14.02.2017 r.
- powołanie Komisji: 10.04.2017 r.
- uchwała Komisji: 22.06.2017 r.
- uchwała Rady Wydziału: 27.09.2017 r.


 

dr n. med. TOMASZ TRZECIAK

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 20.02.2017 r.
- powołanie Komisji: 10.04.2017 r.
- uchwała Komisji: 18.07.2017 r.
- uchwała Rady Wydziału: 27.09.2017 r.


 

dr LECH JACEK PALUSZKIEWICZ

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habliltacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 7.03.2017 r.
- powołanie Komisji: 15.05.2017 r.
- uchwała Komisji: 25.09.2017 r.
- uchwała Rady Wydziału: 27.09.2017 r.


 

dr PAWEŁ GUT

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 18.04.2017 r.
- powołanie Komisji: 12.06.2017 r.
- uchwała Komisji: 13.10.2017 r.
- uchwała Rady Wydziału: 18.10.2017 r.


 

dr n. med. MIROSŁAW ANDRUSIEWICZ

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 27.04.2017 r.
- powołanie Komisji: 11.09.2017 r.
- uchwała Komisji: 30.11.2017 r.
- uchwała Rady Wydziału: 13.12.2017 r.


 

dr n. med. AGNIESZKA MALIŃSKA

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 18.05.2017 r.
- powołanie Komisji: 11.09.2017 r.
- uchwała Komisji: 17.11.2017 r.
- uchwała Rady Wydziału: 13.12.2017 r.


 

dr n. med. KAROLINA GERRETH

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 5.06.2017 r.
- powołanie Komisji: 11.09.2017 r.
- uchwała Komisji: 29.11.2017 r.
- uchwała Rady Wydziału: 13.12.2017 r.


 

dr n. med. WIKTORIA MARIA SUCHORSKA

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 26.06.2017 r.
- powołanie Komisji: 9.10.2017 r.
- uchwała Komisji: 19.12.2017 r.
- uchwała Rady Wydziału: 17.01.2018 r.


 

dr n. med. DOMINIK DYTFELD

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 27.06.2017 r.
- powołanie Komisji: 9.10.2017 r.
- uchwała Komisji: 29.01.2018 r.
- uchwała Rady Wydziału: 21.02.2018 r.


 

dr n. med. AGATA CZARNYWOJTEK

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 20.07.2017 r.
- powołanie Komisji: 9.10.2017 r.
- uchwała Komisji: 12.01.2018 r.
- uchwała Rady Wydziału: 17.01.2018 r.


 

dr n. med. DAWID SZPECHT

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 30.08.2017 r.
- powołanie Komisji: 9.10.2017 r.
- uchwała Komisji: 6.03.2018 r.
- uchwała Rady Wydziału: 18.04.2018 r.


 

dr n. biol. ANNA KOZŁOWSKA

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 7.08.2017 r.
- powołanie Komisji: 9.10.2017 r.
- uchwała Komisji: 26.03.2018 r.
- uchwała Rady Wydziału: 18.04.2018 r.


 

dr n. med. JOANNA MARIA PAWLAK

Wniosek do CK

Autoreferat

Skłąd Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 26.09.2017 r.
- powołanie Komisji: 11.12.2017 r.
- uchwała Komisji: 23.02.2018 r.
- uchwała Rady Wydziału: 21.03.2018 r.


 

dr n. med. ANNA OLEWICZ-GAWLIK

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 13.09.2017 r.
- powołanie Komisji: 18.09.2017 r.
- uchwała Komisji: 16.03.2018 r.
- uchwała Rady Wydziału: 21.03.2018 r.


 

dr n. med. KATARZYNA WRÓBLEWSKA-SENIUK

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 2.11.2017 r.
- powołanie Komisji: 15.01.2018 r.
- uchwała Komisji: 17.05.2018 r.
- uchwała Rady Wydziału: 20.06.2018 r.


 

dr n. med. JUSTYNA GORNOWICZ-POPROWSKA

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

 

Harmonogram:


- wniosek: 14.12.2017 r.
- powołanie Komisji: 12.03.2018 r.
- uchwała Komisji: 29.05.2018 r.
- uchwała Rady Wydziału: 20.06.2018 r.


 

dr n. med. AGNIESZKA PRZYSTAŃSKA

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 13.12.2017 r.
- powołanie Komisji: 12.02.2018 r.
- uchwała Komisji: 19.04.2018 r.
- uchwała Rady Wydziału: 16.05.2018 r.


 

dr n. med. MARCIN ZANIEW

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 19.12.2017 r.
- powołanie Komisji: 16.04.2018 r.
- uchwała Komisji: 10.10.2018 r.
- uchwała Rady Wydziału: 12.12.2018 r.


 

dr n. biol. ANNA WOŹNIAK

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 15.02.2018 r.
- powołanie Komisji: 16.04.2018 r.
- uchwała Komisji: 19.09.2018r
- uchwała Rady Wydziału: 17.10.2018r


 

dr n. biol. JOANNA BUDNA

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 12.02.2018 r.
- powołanie Komisji: 16.04.2018 r.
- uchwała Komisji: 11.09.2018 r.
- uchwała Rady Wydziału: 19.09.2018 r.


 

dr TOMASZ KLUZ

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 28.03.2018 r.
- powołanie Komisji: 14.05.2018 r.
- uchwała Komisji: 04.09.2018 r.
- uchwała Rady Wydziału: 19.09.2018 r.


 

dr EWELINA ANNA GOWIN

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

 Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 25.04.2018 r.
- powołanie Komisji: 11.06.2018 r.
- uchwała Komisji: 16.10. 2018 r.
- uchwała Rady Wydziału: 21.11.2018 r.


 

dr n. biol. KATARZYNA LAMPERKSA

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

 

Harmonogram:


- wniosek: 23.03.2018 r.
- powołanie Komisji: 11.06.2018 r.
- uchwała Komisji: 28.09.2018 r.
- uchwała Rady Wydziału: 21.11.2018 r.


 

dr n. med. ADAM STANGIERSKI

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

 

Harmonogram:


- wniosek: 19.04.2018 r.
- powołanie Komisji: 11.06.2018 r.
- uchwała Komisji: 29.10.2018 r.
- uchwała Rady Wydziału: 12.12.2018 r.


 

dr n. med. TERESA GRZELAK

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 5.06.2018 r.
- powołanie Komisji: 10.09.2018 r.
- uchwała Komisji: 20.12.2018 r.
- uchwała Rady Wydziału: 13.03.2019 r.


 

dr n. med. MARTA DYSZKIEWICZ-KONWIŃSKA

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 4.06.2018 r.
- powołanie Komisji: 10.09.2018 r.
- uchwała Komisji: 07.01.2019 r.
- uchwała Rady Wydziału: 13.02.2019 r.


 

dr n. med. KARINA KAPCZUK

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład KOmisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 9.05.2018 r.
- powołanie Komisji: 10.09.2018 r.
- uchwała Komisji: 14.02.2019 r.
- uchwała Rady Wydziału: 03.04.2019 r.


 

dr n. med. BARBARA WIĘCKOWSKA

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 27.04.2018 r.
- powołanie Komisji: 10.09.2018 r.
- uchwała Komisji: 03.12.2018 r.
- uchwała Rady Wydziału: 16.01.2019 r.

__________________________________________________________________________________________

 

dr n. med. KRYSTIAN PAWLAK

Wniosek do CK

Autoreferat

Skłąd Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 30.07.2018 r.
- powołanie Komisji: 08.10.2019 r.
- uchwała Komisji: 11.02.2019 r.
- uchwała Rady Wydziału: 11.04.2019 r.dr n. med. ANNA MARCINKOWSKA-GAPIŃSKA

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 15.06.2018 r.
- powołanie Komisji:
- uchwała Komisji: 06.02.2019 r.
- uchwała Rady Wydziału: 24.04.2019 r.


 

dr n. med.  JOANNA RUPA-MATYSEK

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Przewodniczący Komisji

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 20.06.2018 r.
- powołanie Komisji: 08.10.2018 r.
- uchwała Komisji: 10.01.2019 r.
- uchwała Rady Wydziału: 13.02.2019 r.

 

dr n. med.  Aleksandra Uruska

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 04.10.2018 r.
- powołanie Komisji: 10.12.2018 r.
- uchwała Komisji: 02.04.2019 r.
- uchwała Rady Wydziału: 24.04.2019 r.

 

dr n. med.  Łukasz Łapaj

Wniosek do CK

Autoreferat

Skłąd Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 25.10.2018 r.
- powołanie Komisji: 10.12.2018 r.
- uchwała Komisji: 09.04.2019 r.
- uchwała Rady Wydziału: 24.04.2019 r.

dr n. med.  Zuzanna Ślebioda

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 07.11.2019 r.
- powołanie Komisji: 14.01.2019 r.
- uchwała Komisji: 18.04.2019 r.
- uchwała Rady Wydziału: 24.04.2019 r.

dr n. farm. Hanna Tomczak

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 16.11.2018 r.
- powołanie Komisji:
- uchwała Komisji: 26.04.2019 r.
- uchwała Rady Wydziału:

dr n. med.  Tomasz Kulczyk

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 21.11.2018 r.
- powołanie Komisji:
- uchwała Komisji: 27.03.2019 r.
- uchwała Rady Wydziału: 24.04.2019 r.

dr n. med.  Barbara Kuźnar-Kamińska

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Nowy recenzent

Harmonogram:


- wniosek: 22.11.2018 r.
- powołanie Komisji:
- uchwała Komisji:
- uchwała Rady Wydziału:

dr n. med.  Maciej Bura

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 26.11.2018 r.
- powołanie Komisji:
- uchwała Komisji: 13.05.2019 r.
- uchwała Rady Wydziału:

dr n. med.  Iwona Krela-Kaźmierczak

Wniosek do CK

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 19.12.2018 r.
- powołanie Komisji:
- uchwała Komisji:
- uchwała Rady Wydziału:

dr n. med.  Jarosław Hiczkiewicz

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 19.12.2018 r.
- powołanie Komisji:
- uchwała Komisji: 18.06.2019 r.
- uchwała Rady Wydziału:

dr n. med.  Dominik Sieroń

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała o Umorzeniu Postępowania Habiltacyjnego

Harmonogram:


- wniosek: 14.12.2018 r.
- powołanie Komisji: 08.04.2019 r.
- uchwała Komisji:
- uchwała Rady Wydziału:

dr n. med.  Maria Skibińska

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 14.01.2019 r.
- powołanie Komisji: 08.04.2019 r.
- uchwała Komisji:
- uchwała Rady Wydziału:

dr n. med.  Karolina Sterzyńska

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 23.01.2019 r.
- powołanie Komisji: 08.04.2019 r.
- uchwała Komisji: 15.07.2019
- uchwała Rady Wydziału: 18.09.2019

dr n. med.  Nadia Sawicka-Gutaj

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 04.02.2019 r.
- powołanie Komisji: 08.04.2019 r.
- uchwała Komisji: 15.07.2019
- uchwała Rady Wydziału: 18.09.2019

dr n. med.  Agata Szpera-Goździewicz

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 14.12.2018 r.
- powołanie Komisji: 11.03.2019 r.
- uchwała Komisji: 16.05.2019 r.
- uchwała Rady Wydziału:

dr n. med.  Katarzyna Błochowiak

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram:


- wniosek: 27.12.2018 r.
- powołanie Komisji: 11.03.2019 r.
- uchwała Komisji:
- uchwała Rady Wydziału:

dr n. med.  Dorota Sikorska

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram:


- wniosek: 27.03.2019 r.
- powołanie Komisji: 10.06.2019 r.
- uchwała Komisji:
- uchwała Rady Wydziału:

dr n. med.  Paweł Kapelski

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

 

Harmonogram:


- wniosek: 18.03.2019 r.
- powołanie Komisji: 10.06.2019 r.
- uchwała Komisji:
- uchwała Rady Wydziału:

dr n. med.  Bogdan Batko

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram:


- wniosek: 12.04.2019 .
- powołanie Komisji: 10.06.2019 r.
- uchwała Komisji:
- uchwała Rady Wydziału:

dr n. farm. Andrzej Marcin Bugaj

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram:


- wniosek: 26.03.2019 .
- powołanie Komisji: 10.06.2019 r.
- uchwała Komisji:
- uchwała Rady Wydziału:

dr n. wet. Anita Mikołajczyk

Wniosek Do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Harmonogram:


- wniosek: 08.03.2019 .
- powołanie Komisji:
- uchwała Komisji: 05.09.2019
- uchwała Rady Wydziału: 18.09.2019

dr n. med. Jacek Matys

Wniosek do CK

Autoreferat

Harmonogram:


- wniosek: 26.04.2019 r.
- powołanie Komisji:
- uchwała Komisji:
- uchwała Rady Wydziału:

dr n. med. Michał Michalak

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram:


- wniosek: 26.04.2019 r.
- powołanie Komisji:
- uchwała Komisji:
- uchwała Rady Wydziału:

dr n. med. Patrycja Sosińska-Zawierucha

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram:


- wniosek: 26.04.2019 r.
- powołanie Komisji:
- uchwała Komisji:
- uchwała Rady Wydziału:

dr n. mat. Magdalena Roszak

Wniosek do CK

Autoreferat

Harmonogram:


- wniosek: 30.04.2019 r.
- powołanie Komisji:
- uchwała Komisji:
- uchwała Rady Wydziału:

dr n. med. Dorota Łojko

Wniosek do CK

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram:


- wniosek: 26.04.2019 r.
- powołanie Komisji:
- uchwała Komisji:
- uchwała Rady Wydziału:

dr n. med. Janusz Sierdziński

Wniosek do CK

Autoreferat

Harmonogram:


- wniosek: 30.04.2019 r.
- powołanie Komisji:
- uchwała Komisji:
- uchwała Rady Wydziału: 


Zobacz także