< Cofnij

GODZINY DZIEKAŃSKIE

REKTOR, SENAT

i DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

 

uprzejmie zapraszają

na uroczystość nadania tytułu

 

DOKTORA HONORIS CAUSA

 

Lidii Niedźwiedzkiej-Owsiak

 

Dyrektor ds. Medycznych Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 

za wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego

i unikatową działalność na rzecz tworzenia najwyższych standardów w ochronie zdrowia

 

Wręczenie dyplomu odbędzie się na uroczystym otwartym posiedzeniu Rady Wydziału Lekarskiego

w dniu 16.11.2023 r. o godz. 12:00

w Sali A Centrum Kongresowo-Dydaktycznego

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  1. Przybyszewskiego 37A w Poznaniu

 

 

                     W tym dniu w godz. 11:30 – 14:00 na Wydziale Medycznym obowiązują godziny dziekańskie.