Ramowe plany i programy studiów

Protetyka słuchu

Plan ramowy studiów:

Ramowy Plan Studiów I stopnia (od naboru 2023/2024)

Program studiów I stopnia (od roku akad. 2023/2024)

 

Ramowy Plan Studiów II stopnia (od naboru 2022/2023)

Przewodnik dydaktyczny (rok 2015)

Dietetyka

Plany ramowe studiów:

Ramowy Plan Studiów I stopnia (od naboru 2023/2024)

Program studiów I stopnia (od roku akad. 2023/2024)

Ramowy Plan Studiów I stopnia (od naboru 2022/2023)

Program Studiów I stopnia (nabór 2022/2023)

Ramowy Plan Studiów I stopnia (od naboru 2021/2022)

Program studiów I stopnia (nabór 2021/2022)

 

Ramowy Plan Studów II stopnia (od naboru 2023/2024)

Program studiów II stopnia (od roku akad. 2023/2024)

Ramowy Plan Studiów II stopnia (od naboru 2022/2023)

Program studiów II stopnia (od roku akad. 2022/2023)Przewodnik dydaktyczny dla kierunku Dietetyka - przedmioty obowiązkowe:

- I stopień (rok 2017)

- II stopień (rok 2017)

Optometria


Plan ramowy studiów:

Ramowy Plan Studiów I stopnia (od naboru 2022/2023)

Ramowy Plan Studiów I stopnia (nabór 2021/2022)

Program studiów I stopnia (nabór 2021/2022)

 

Ramowy Plan Studiów II stopnia (od naboru 2022/2023)

Program studiów II stopnia (od roku akad. 2022/2023)

 

Przewodnik dydaktyczny studia I stopnia (rok 2015)

Przewodnik dydaktyczny studia II stopnia (rok 2017)

Biotechnologia medyczna

Plany ramowe studiów:

Ramowy Plan Studiów I stopnia (od naboru 2023/2024)

Program studiów I stopnia (od roku akad. 2023/2024)

Ramowy Plan Studiów I stopnia (od naboru 2022/2023)

Program studiów I stopnia (od roku akad. 2022/2023)

Ramowy Plan Studiów I stopnia (od naboru 2021/2022)

Program studiów I stopnia (od roku akad. 2021/2022)

 

Ramowy Plan Studiów II stopnia (od naboru 2023/2024)

Program studiów II stopnia (od roku akd. 2023/24)

Ramowy Plan Studiów II stopnia (od naboru 2022/2023)

Program studiów II stopnia (od roku akad. 2022/2023)Przewodnik dydaktyczny I stopień (rok 2015)

Przewodnik dydaktyczny II stopień (rok 2015)

Techniki dentystyczne


Plan ramowy studiów:

Ramowy plan studiów I stopnia - nabór 2021/2022

Ramowy plan studiów I stopnia - nabór 2022/2023

Ramowy plan studiów I stopnia - od naboru 2023/2024

Program studiów I stopnia - nabór 2021/2022

Program studiów I stopnia - nabór 2022/2023

Program studiów I stopnia - od roku akademickiego 2023/2024


Przewodnik dydaktyczny dla kierunku Techniki dentystyczne - przedmioty obowiązkowe:

I stopień (rok 2017)

Lekarsko-dentystyczny


Plan ramowy studiów:

Ramowy plan studiów - nabór 2019/2020

Ramowy plan studiów - nabór 2020/2021

Ramowy plan studiów - nabór 2021/2022

Ramowy plan studiów - nabór 2022/2023

Ramowy plan studiów -  od naboru 2023/2024

 

Program studiów - nabór 2021/2022

Program studiów - nabór 2022/2023

Program studiów - od roku akademickiego 2023/2024


Przewodnik dydaktyczny dla kierunku Lekarsko-dentystycznego - przedmioty obowiązkowe:

studia jednolite magisterskie (rok 2018)

Neurobiologia II stopnia


Ramowy plan studiów (całościowy) - 4 uczelnie

Ramowy plan studiów II stopnia - od naboru 2022/2023

Program studiów II stopnia - od roku akademickiego 2022/2023

Elektroradiologia

Ramowy plan studiów I stopnia - nabór 2021/2022

Ramowy plan studiów I stopnia - nabór 2022/2023

Ramowy plan studiów I stopnia - od naboru 2023/2024

Ramowy plan studiów stacjonarnych II stopnia - nabór 2022/2023

Ramowy plan studiów stacjonarnych II stopnia - od naboru 2023/2024

Ramowy plan studiów niestacjonarnych II stopnia - nabór 2022/2023

Ramowy plan studiów niestacjonarnych II stopnia - od naboru 2023/2024

Program studiów I stopnia - nabór 2021/2022

Program studiów I stopnia - od roku akademickiego 2022/2023

Program studiów stacjonarnych II stopnia - od roku akademickiego 2022/2023

Program studiów niestacjonarnych II stopnia - od roku akademickiego 2022/2023

 

LISTA PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024