Terminy Posiedzeń Rady Wydzialu

Miejsce posiedzeń: Centrum Kongresowo Dydaktyczne sala A godz. 10.00 – 13.00

 

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Medycznego w roku akademickim 2020/2021:

21 października 2020 - odwołane - Komunikat Dziekana Wydziału Medycznego z dnia 15.10.2020

4 listopada 2020 - odwołane

16 grudnia 2020 - odwołane

27 stycznia 2021 - odwołane

24 lutego 2021, godz. 9.00-10.30

10 marca 2021 - odwołane

14 kwietnia 2021 - odwołane

12 maja 2021 - godz. 11.00 (na platformie MS Teams)

30 czerwca 2021, godz. 11.00 sala A, CKD

22 września 2021

Zobacz także

Do pobrania