Ukończenie studiów

-----------------------------------------------------------------------------------

 Instrukcja dla promotorów - wprowadzanie danych pracy dyplomowej, przypisanie studenta, karta

Wzór oceny pracy licencjackiej/ magisterskiej przez Recenzenta

Wniosek o wyznaczenie promotora zewnętrznego

-----------------------------------------------------------------------------------

 DOKUMENTY WSPÓLNE DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA, JEDN. MAGISTERSKICH

- katalog osiągnięć wpisywanych do suplementu

- podanie o wydanie dyplomu oraz suplementu w języku obcym

 

 DOKUMENTY DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA

- Regulamin prac licencjackich

- Regulamin prac licencjackich DIETETYKA

- Regulamin prac magisterskich

- Regulamin prac magisterskich DIETETYKA

 

- Wzór pierwszej strony pracy

- Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy

- Oświadczenie studenta - obrona zdalna

- Oświadczenie o wyborze tematu pracy dyplomowej

- Wniosek o akceptację recenzenta

 -----------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE DLA STUDENTÓW KOŃCZĄCYCH KIERUNKI:

 

Dietetyka, Optometria, Protetyka Słuchu, Elektroradiologia, Biotechnologia medyczna, Neurobiologia, Techniki dentystyczne

Informacja dla ostatnich lat studiów

- Komunikat nr 3/2021 Prorektora ds. Dydaktyki z dnia 27 maja 2021 r.- Procedura obron online

 

lekarsko-dentystyczny

- kierunek lekarsko-dentystyczny - informacje dla studentów 5 roku

 ------------------------------------------------------------------------------------

Komisja Bioetyczna:

Zasady i warunki zgłaszania prac dyplomowych do opinii Komisji Bioetycznej

Komisja Bioetyczna - informacje dodatkowe

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tematy prac dyplomowych - rok akademicki 2021/2022

Dietetyka - tematy prac licencjackich i magisterskich (aktualizacja)

Optometria - tematy prac licencjackich i magisterskich (aktualizacja)

Protetyka słuchu - tematy prac magisterskich

Techniki dentystyczne - tematy prac licencjackich

Elektroradiologia - tematy prac licencjackich

Elektroradiologia - tematy prac magisterskich

Biotechnologia medyczna - tematy prac licencjackich i magisterskich (aktualizacja)