Regulacje prawne

 REGULAMIN STUDIÓW

Regulamin studiów 2023/24
UCHWAŁY SENATUUchwała nr 232/2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 listopada 2017 w sprawie ustalenia Regulaminu organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (załącznik)

ZARZĄDZENIA REKTORA
 

Zarządzenie nr 20/23  z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024

Zarządzenie nr 58/23 Rektora UMP z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne prowdzone w języku polskim dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2023/2024 oraz za wszczęcie przeprowwdznie procedury potwierdzenia efektów uczenia się w roku akademickim 2023/2024