Dziekanat Wydziału Medycznego

Kierownik Dziekanatu

mgr Agata Roszczak
tel. 61 854 71 31
aroszczak@ump.edu.pl
dwmed@ump.edu.pl

 
mgr Beata Deus
stanowisko: starszy specjalista administracyjny
tel. 61 854 71 38
beatadeus@ump.edu.pl

mgr Justyna Chiluta-Szymańska
stanowisko: starszy specjalista administracyjny
tel. 61 854 72 75
jszymanska@ump.edu.pl

 

W sprawach studenckich (plany zajęć, proces dyplomowania, obrony, zaświadczenia studenckie, odbiór dokumentów, pomoc materialna) prosimy kontaktować się z Uczelnianym Centrum Obsługi Studentów.
Kontakty tutaj

 

ZADANIA DZIEKANATU:

Kontakt

Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań
tel. 61 854 71 31  
tel. 61 854 71 38, 61 854 72 75
kondygnacja D2, II ptr.
dwmed@ump.edu.pl