Nostryfikacja dyplomu lekarza dentysty

Obowiązujące przepisy: 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 roku w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie pobierz

Zarządzenie nr 109/21 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia "Procedury przeprowadzania na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie" pobierz

Uchwała nr 1/12/2021 w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu dokumentów załączonych do wniosku zgodnie zarządzeniem Rektora UMP nr 109/21 z 30 sierpnia 2021 w sprawie ustalenia " Procedury przeprowadzenia na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz potwierdzenie ukończenia studiów na okreslonym poziomie" pobierz plik

Uchwała nr 2/12/2021 w sprawie ustalenia zasad, trybu oraz formy przeprowadzenia egzaminów uzupełniających zgodnie zarządzeniem Rektora UMP nr 109/21 z 30 sierpnia 2021 w sprawie ustalenia " Procedury przeprowadzenia na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz potwierdzenie ukończenia studiów na okreslonym poziomie" pobierz plik

Uchwała nr 3/12/2021 w sprawie ustalenia zasad i trybu odbywania praktyk uzupełniających zgodnie z zarządzeniem Rektora UMP nr 109/21 z 30 sierpnia 2021 w sprawie ustalenia " Procedury przeprowadzenia na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz potwierdzenie ukończenia studiów na okreslonym poziomie" pobierz plik

Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza. Dyplom musi uzyskać legalizację albo winien być opatrzony apostille.

Kwotę należy wpłacić na nr konta 56 1030 1247 0000 0000 4771 8000  w Banku Citibank Handlowy Warszawa, Oddział w Poznaniu.

Uproszczony dostęp do wykonywania zawodu lekarza dentysty

Nostryfikacja dyplomu lekarza dentysty na Wydziale Medycznym

Termin składania dokumentów

Wzór wniosku (załącznik nr 1)

Wykaz procedur klinicznych (załącznik nr 2)

Lista podręczników

Regulamin egzaminu nostryfikacyjnego

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za obsługę administracyjną: mgr Justyna Chiluta-Szymańska, tel: 61 8547-275, email: jszymanska@ump.edu.pl