Komisje wydziałowe

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na rok akademicki 2022/2023

 

 1. dr hab. Wiesław Markwitz prof. UMP – Przewodniczący
 2. dr hab. Agnieszka Przystańska – Zastępca Przewodniczącego
 3. dr hab. Jakub Żurawski - Zastępca Przewodniczącego
 4. dr hab. Monika Szulińska - Zastępca Przewodniczącego
 5. dr hab. Tomasz Piotrowski - Sekretarz
 6. dr hab. Mariusz Pryliński – Sekretarz
 7. dr n. med. Krzysztof Strzyżewski - Sekretarz
 8. dr hab. Dorota Hojan-Jezierska - Sekretarz
 9. dr n. med. Katarzyna Perz-Juszczyszyn – Sekretarz
 10. dr hab. Tamara Pawlaczyk-Kamieńska - Sekretarz

Członkowie:

 1. dr hab. Iwona Krela-Kaźmierczak prof. UMP
 2. dr hab. Jolanta Dorszewska
 3. dr n. med. Kacper Nijakowski

 

Wydziałowa Komisja ds. konkursów na stanowiska pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych w kadencji 2020-2024:

 

 1. dr hab. Wiesław Markwitz prof. UMP - Przewodniczący 
 2. dr hab. Agnieszka Przystańska
 3. dr hab. Dorota Hojan-Jezierska prof. UMP
 4. dr hab. Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz
 5. prof. dr hab. Jan Sikora
 6. dr hab. Maciej Owecki
 7. dr hab. Barbara Poniedziałek
 8. dr hab. Iwona Krela-Kaźmierczak, prof. UMP
 9. dr hab. Wojciech Warchoł
 10. dr hab. Karolina Gerreth
 11. dr hab. Zofia Oko-Sarnowska
 12. dr hab. Marzena Wyganowska-Świątkowska
 13. dr hab. Monika Szulińska

 

Wydziałowy Zespół Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia kadencja 2020-2024

 1. dr hab. Andrzej Marszałek - Przewodniczący
 2. Dr hab. Agnieszka Przystańska – z-ca Przewodniczącego
 3. Dr hab. Ewa Wysocka - z-ca Przewodniczącego
 4. Dr hab. Karolina Sterzyńska -z-ca Przewodniczącego
 5. Dr n. med. Teresa Grzelak – Sekretarz
 6. Dr hab. Szczepan Cofta – interesariusz wewnętrzny
 7. Włodzimierz Kubiak – interesariusz zewnętrzny

Członkowie – nauczyciele akademiccy reprezentujący poszczególne kierunki studiów

Lekarsko-dentystyczny, studia jednolite magisterskie

 1. Dr hab. n. med. Tomasz Kulczyk – Rada Programowa
 2. Dr hab. n. med. Anna Szkaradkiewicz-Karpińska
 3. Dr n. med. Ewa Czechowska
 4. Dr n. med. Wojciech Eliasz
 5. Dr n. med. Przemysław Gajdus
 6. Dr n. med. Piotr Andrysiak – Rada Pedagogiczna IV rok
 7. Dr n. med. Aneta Olszewska
 8. Dr n. med. Tamara Pawlaczyk-Kamińska
 9. Dr n. med. Anna Prymas

 Techniki dentystyczne I stopnia

 1. Dr hab. n. med. Mariusz Pryliński - Rada Programowa,  koordynator kierunku Techniki dentystyczne
 2. Dr hab. n. med. Karolina Gerreth – Rada Pedagogiczna

 Dietetyka I i II stopnia

 1. Dr hab. n. med. Monika Szulińska – Rada Programowa
 2. Dr n. med. Emilia Korek – Rada Pedagogiczna
 3. Dr n. med. Damian Skrypnik
 4. Dr n. med. Ewelina Swora-Cwynar

Biotechnologia medyczna I i II stopnia

 1. Dr hab. n. med. Dariusz Iżycki prof. UM – Rada Programowa – II stopień
 2. Dr n. med. Anna Florczak
 3. Dr n. med. Urszula Kaźmierczak
 4. Dr n. med. Anna Przybyła – Rada Pedagogiczna, II stopień

 Protetyka słuchu II stopnia

 1. Dr hab. n. med. Anna Marcinkowska-Gapińska
 2. Dr n. med. Anna Majewska – Rada Programowa, Rada Pedagogiczna
 3. Dr n. fiz. Olgierd Stieler – Rada Programowa, Rada Pedagogiczna

Optometria I i II stopnia

 1. Dr hab. n. med. Warchoł Wojciech – koordynator kierunku Optometria, Rada Programowa
 2. Dr n. med. Monika Feltzke – Rada Programowa, Rada Pedagogiczna
 3. Dr n. med. Katarzyna Perz-Juszczyszyn – Rada Programowa, Rada Pedagogiczna
 4. Dr Danuta Pieczyrak - Rada Pedagogiczna

Neurobiologia

 1. Dr n. med. Magdalena-Badura-Stronka – Rada Programowa
 2. Dr n. med. Izabela Korczowska-Łącka

Elektroradiologia

 1. Dr hab. Witold Cholewiński prof. UMP – Rada Programowa
 2. Dr n. med. Agata Pietrzak
 3. Dr n. med. Grzegorz Zwierzchowski – Rada Pedagogiczna

Nauczyciele prowadzący zajęcia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Medycznym

 1. Dr hab. n. med. Adriana Polańska
 2. Dr hab. n. med. Katarzyna Wróblewska-Seniuk
 3. Dr n. med. Alicja Brożek
 4. Dr n. med. Magdalena Budzyń
 5. Dr n. med. Patrycja Sujka-Kordowska
 6. Dr n. med. Jolanta Szyszka-Mróz

Przedstawiciel  Samorzadu  Studenckiego

 1. Julia Lipowicz – studentka 1 roku studiów II stopnia, kierunek Biotechnologia medyczna

 

Wydziałowa Komisja Weryfikacyjna

1. dr hab. n. med. Elżbieta Paszyńska, prof. UMP – Przewodnicząca WKW
2. dr hab. n. med. Justyna Opydo-Szymaczek
3. prof. dr hab. n. med. Monika Dmitrzak-Węglarz
4. dr hab. n. med. Tomasz Kulczyk
5. dr hab. n. med. Katarzyna Błochowiak
6. dr n. med. Agata Tuczyńska
7. dr n. med. Anna Sójka-Makowska
8. dr n. med. Anna Prymas
9. dr n. med. Aleksandra Wysocka-Słowik
10. dr n. med. Szymon Rzątowski

 

Skład Rady Programowej kierunku lekarsko-dentystycznego na rok akademicki 2021/2022

dr hab. med. Agnieszka Przystańska - prodziekan ds. kierunku lekarsko-dentystycznego, przewodnicząca Rady Programowej, koordynator kierunku
prof. dr hab. Agata Czajka – Jakubowska - zastępca przewodniczącej

prof. dr hab. Beata Czarnecka
prof. dr hab. Barbara Dorocka-Bobkowska
prof. dr hab. Maria Iskra
prof. dr hab. Leszek Kubisz
prof. dr hab. Anna Magowska
prof. dr hab. Ewa Mojs
prof. dr hab. Marzena Wyganowska-Świątkowska
prof. dr hab. Anna Surdacka
dr hab. n. med. Krzysztof Osmola
dr hab. n.med. Małgorzata Grześkowiak
dr hab. Justyna Opydo-Szymaczek
dr hab. n. med. Elżbieta Paszyńska, prof. UMP
dr hab. n.med. Hanna Winiarska
dr hab. n. med. Karolina Gerreth
dr hab. n. med. Tomasz Kulczyk
dr hab. n. med. Maria Łukasik
dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska
dr hab. n. med. Barbara Biedziak
dr hab. n. med. Magdalena Roszak
dr n. med. Agnieszka Marcinkowska
dr n. hum. Roland Podlewski
dr n. farm. Magdalena Cerbin-Koczorowska
mgr Beata Warzybok
Joanna Przylepa  – starosta IV roku

 

Skład Rady Programowej kierunku techniki dentystyczne na rok akademicki 2021/2022

dr hab. Mariusz Pryliński - przewodniczący

dr hab. Agnieszka Przystańska
prof. dr hab. Marzena Wyganowska-Świątkowska
prof. dr hab. Barbara Dorocka-Bobkowska
prof. dr hab. Beata Czarnecka
dr n. tech. Krzysztof Pietnicki
dr n. med. Michał Kochanowski
dr n. med. Jolanta Walasz
dr n. med. Weronika Borowicz
dr n. med. Agnieszka Marcinkowska

 

Skład Rady Programowej kierunku elektroradiologia na rok akademicki 2021/2022  
  
prof. dr hab. Julian Malicki- Przewodniczący
dr hab. Wiesław Markwitz- Dziekan Wydziału Medycznego
prof. dr hab. Tomasz Piotrowski – koordynator kierunku

prof. dr hab. Leszek Kubisz
dr hab. Witold Cholewiński, prof. UMP
dr hab. Wiktoria Suchorska
dr hab. Jakub Żurawski
dr Agnieszka Skrobała
dr Lucyna Kasprzyk
dr Grzegorz Zwierzchowski
dr Joanna Kaźmierska
dr Agata Pietrzak
mgr Aleksandra Kaczmarek
mgr Bartosz Bąk
mgr Piotr Olejnik
Kacper Dereziński, III rok I stopnia- przedstawiciel studentów
dr Magdalena Kraszewska- Wielkopolskie Centrum Onkologii- Interesariusz zewnętrzny
Anna Kościuszko- LUX MED- Interesariusz zewnętrzny

 

Skład Rady Programowej kierunku dietetyka na rok akademicki 2021/2022  
 
Przewodniczący: Prof. dr hab. Paweł Bogdański
Zastępca przewodniczącego: dr n. o zdr. Matylda Kręgielska-Narożna
 
Członkowie:
Dr hab. Wiesław Markwitz, prof. UMP
Prof. dr hab. Piotr Fichna
Prof. dr hab. Juliusz Przysławski
Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak
Prof. dr hab. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
Dr hab. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek
Dr hab. med. Edyta Mądry
Dr hab. Piotr Rzymski
Dr hab. med. Monika Szulińska
Dr hab. Agnieszka Zawiejska
Dr hab. Jakub Żurawski
Dr n. farm. Izabela Bolesławska
Dr n. med. Emilia Korek – opiekun praktyk
Dr n. med. Roma Krzymińska- Siemaszko – opiekun II stopnia Dietetyki
Dr n. med. Marta Lewandowicz – opiekun I stopnia Dietetyki
Dr n. med. Ewelina Swora-Cwynar
Agnieszka Wesołek (doktorantka)
Alina Kubik – studentka I stopnia
Weronika Szymczak – studentka II stopnia

 

Skład Rady Programowej kierunku biotechnologia medyczna na rok akademicki 2021/2022  
 
Dr Anna Przybyła - Przewodniczący
Dr hab. Wiesław Markwitz, prof. UMP - Dziekan Wydziału Medycznego

Prof. dr hab. Anna Jankowska
Prof. dr hab. Maria Iskra
Prof. dr hab. Anna Latos-Bieleńska
Prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz
Prof. dr hab. Paweł Burchardt
Prof. dr hab. Dariusz Iżycki
Dr hab. Mirosław Andrusiewicz
Dr hab. Jan Domaradzki
Dr Urszula Kazimierczak
Dr Sylwia Mazurek
Dr Anna Florczak
Dr Anna Szczerba
Dr Łukasz Kuszel
Dagmara Krzystańska, I rok II stopnia- Przedstawicielka studentów
Włodzimierz Kubiak - Interesariusz zewnętrzny
Prof. UM dr hab. Aleksander Jamsheer  - Interesariusz zewnętrzny
Dr Maria Łaciak - Interesariusz zewnętrzny

 

Skład Rady Programowej kierunku optometria na rok akademicki 2021/2022  
  
Prof. dr hab. n med. Marcin Stopa - Przewodniczący
Dr hab. n med. Wojciech Warchoł - Zastępca Przewodniczącego
Dr hab. Wiesław Markwitz, prof. UMP - Dziekan Wydziału Medycznego

Prof. dr hab. n med. Bogdan Miśkowiak
Prof. dr hab. n med. Leszek Kubisz
Dr hab. Anna Gotz-Więckowska
Dr hab. Bożena Wiskirska-Woźnica
Dr Hanna Buczkowska
Dr Monika Feltzke
Dr Celina Helak-Łapaj
Dr Andrzej Michalski
Dr Piotr Rakowicz
Dr Katarzyna Perz-Jurzczyszyn
Roksana Mikołajczyk, I rok II stopnia - Przedstawicielka studentów

 

Skład Rady Programowej kierunku protetyka słuchu na rok akademicki 2021/2022  

Dr hab. Dorota Hojan-Jezierska - Przewodnicząca
Dr hab. Wiesław Markwitz, prof. UMP - Dziekan Wydziału Medycznego

Prof. dr hab. Maria Iskra
Prof. dr hab. Edward Hojan
Prof. dr hab. Wojciech Golusiński
Prof. dr hab. Leszek Kubisz
Prof. dr hab. Andrzej Obrębowski
Dr hab. Alicja Sekula
Dr hab. Piotr Świdziński
Dr hab. Wojciech Warchoł
Dr hab. Bożena Wiskirska-Woźnica
Dr hab. Michał Karlik
Dr Anna Majewska
Dr Marta Urbaniak-Olejnik
Dr Ewa Majchrzak
Dr Olgierd Stieler
Dr Wawrzyniec Loba
Kinga Seniuk, II rok- Przedstawicielka studentów

 

Skład Rady Programowej kierunku neurobiologia na rok akademicki 2021/2022  
 
prof. dr hab. n. med. Jolanta Dorszewska – Przewodnicząca

prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański
dr hab. n. med. Wiesław Markwitz
dr hab. n. med. Magdalena Badura-Stronka