< Cofnij

Konkurs na pracę dyplomową dotyczącą stwardnienia rozsianego

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego zaprasza studentów Uczelni do udziału w VI edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki stwardnienia rozsianego.

W konkursie brać udział mogą prace licencjackie i magisterskie, obronione w latach akademickich 2018/2019 oraz 2019/2020 oraz 2020/2021.

Prace nadsyłać należy do 31 lipca 2021 w formie elektronicznej (plik pdf) na adres mailowy: m.szantroch@ptsr.org.pl
lub w wersji papierowej do siedziby Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, ul. Nowolipki 2a, 00-160 Warszawa.
Praca powinna zostać zgłoszona przez jej autora na specjalnym druku zgłoszeniowym.

Prace oceniane będą przez jury konkursowe, a spośród nich zostanie nagrodzona jedna. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w sierpniu.