< Cofnij

Kurs fizyki dla studentów I roku kierunku lekarsko-dentystycznego

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie on-line z fizyki obejmującym zagadnienia szkoły średniej, z którymi spotkacie się w trakcie pierwszych lat studiów na naszej Uczelni.

Kurs zostanie udostępniony 7 września 2022r.

Kurs adresowany jest do świeżo przyjętych studentów kierunku lekarsko-dentystycznego Celem kursu jest poznanie zagadnień ułatwiających zrozumienie fizycznych podstaw funkcjonowania organizmu człowieka, jak również zagadnień stanowiących podstawę wielu metod diagnostycznych i terapeutycznych.

Proponujemy Wam samodzielną pracę on-line z e-podręcznikiem, a następnie weryfikację przyswojonej wiedzy w postaci serii krótkich testów. Każdy test pozwala na sprawdzenie stopnia opanowania przestudiowanego materiału. Uzyskanie minimum 60% poprawnych odpowiedzi otwiera dostęp do następnego testu obejmującego kolejną partię materiału.

Zaplanowano 18 testów cząstkowych.  

Podsumowanie kursu online stanowić będzie test obejmującego cały materiał kursu.
Dostęp do tego testu uzyskają studenci, którzy zaliczyli wszystkie 18  testów cząstkowych na poziomie minimum 60% . Test podsumowujący  jest zaplanowany w ostaniem tygodniu września. Zaliczenie go  na poziomie minimum 70%  zwalnia z obowiązkowego testu z fizyki, przeprowadzanego na początku zajęć z biofizyki.

W trakcie kursu możliwe będą konsultacje on-line z pracownikami Katedry Biofizyki. Kurs będzie dostępny jest 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu przez co umożliwia pracę we własnym tempie.

Kurs fizyki online jest obligatoryjny dla osób zrekrutowanych na kierunek lekarsko-dentystyczny.

Sugerowane e-podręczniki:
1. http://ilf.fizyka.pw.edu.pl/podrecznik/

2. podręcznik Fizyka na stronie: https://openstax.pl/podreczniki 

Zagadnienia - kurs fizyki