< Cofnij

Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla

Szanowni Studenci,

Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk, informuje, że w 2021 roku przewidziane jest przyznanie honorowych wyróżnień dla studentów pracujących naukowo „Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla”.

Termin nadsyłania wniosków do Biura Obsługi Dziekana Wydziału Medycznego upływa w dniu 7 maja 2021 roku.

Wnioski wraz z załącznikami należy przesłać elektronicznie na adres dwmed@ump.edu.pl oraz w wersji papierowej na adres: Biuro Obsługi Dziekana Wydziału Medycznego, ul. Bukowska 70 w Poznaniu.

Formularz wniosku do pobrania oraz regulamin przyznawania dostępne na stronie Polskiej Akademii Nauk (www.pan.pl → Serwis instytucjonalny → Instytucja → Wydziały → Wydział V Nauk Medycznych → Regulaminy i wnioski).