< Cofnij

LAUR MEDYCZNY IM. DOKTORA WACŁAWA MAYZLA

 

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że Wydział V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk w 2024 roku przyznaje honorowe wyróżnienie dla studentów pracujących naukowo w postaci „Lauru Medycznego im. Doktora Wacława Mayzla”.

Wnioski o przyznanie wyróżnienia należy przesłać na adres e-mail:  dwmed@ump.edu.pl oraz w wersji papierowej na adres: Dziekanat Wydział Medyczny ul. Bukowska 70, 60-812 Poznaniu. Poziom D2 pok. 238 w terminie do 06 maja 2024 roku

Formularz wniosku do pobrania oraz regulamin przyznawania "Lauru Medycznego im. Doktora Wacława Mayzla" dostępne są na stronie Polskiej Akademii Nauk www.pan.pl -> Akademia -> Wydziały -> Wydział V Nauk Medycznych -> Nagrody -> Regulaminy i wnioski

REGULAMIN

WNIOSEK