< Cofnij

Młodzi Naukowcy 2018

Szanowni Państwo, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych WL II,

Ogłaszam kolejny konkurs na dofinansowanie na badania prowadzone przez młodych pracowników nauki (osoby zatrudnione w UMP, które urodziły się w roku 1983 lub później oraz słuchacze studiów doktoranckich).

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 25.000 zł, a planowany okres projektu nie może być dłuższy niż 16 miesięcy.
Uprzejmie proszę o przekazanie tej informacji (wraz ze stosownym załącznikiem) młodym pracownikom nauki z Państwa jednostek.

Termin nadsyłania wypełnionej dokumentacji projektowej (na adres irapczyn@ump.edu.pl) oraz w wersji papierowej upływa z dniem 30 marca br.

W temacie wiadomości bardzo proszę o podanie informacji "Młodzi Naukowcy 2018".
Z wyrazami szacunku

Dr hab. Lidia Gil prof. UM

Prodziekan ds. Nauki i Stopni Naukowych

 

Regulamin konkursu

Wniosek