< Cofnij

Nagrody Rektora dla Nauczycieli Akademickich w roku 2020

Szanowni Państwo,

zgodnie z Uchwałą nr 293/2020 Senatu UMP z dnia 23 września 2020 roku, zapraszamy do składania wniosków o Nagrodę Rektora dla Nauczycieli Akademickich w roku 2020 za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne oraz całokształt dorobku.                                                                                                                    

Wnioski o nagrody naukowe oraz za doktoraty należy składać w Biurze Obsługi Kanclerzy Kolegiów Nauk do dnia 2 listopada 2020 roku (szczegółowe informacje i link zamieszczone są na stronie internetowej Biura).

Wnioski o nagrody dydaktyczne i osiągnięcia organizacyjne zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 2-4 Regulaminu, należy składać w Biurze Obsługi Dziekana Wydziału Medycznego do dnia 2 listopada 2020 roku.

- wniosek o przyznanie nagrody Rektora UMP

- oświadczenie do wniosku o nagrodę Rektora UMP

- Regulamin Nagród Rektora dla Nauczycieli Akademickich w roku 2020