< Cofnij

Program im. Bekkera

Szanowni Państwo,

Zachęcam do zapoznania się z ofertą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, która uruchomiła Konkurs wniosków w ramach Programu im. Bekkera.

Celem Programu jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy i nawiązanie długofalowych relacji z zagranicznymi zespołami naukowymi.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy naukowe i naukowo-dydaktyczne, których celem jest:

  • odbycie stażu podoktorskiego;
  • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • pozyskanie materiałów do pracy naukowej;

oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

 

STYPENDIA NA WYJAZDY:

  •       Koszty utrzymania -12 000 zł (OECD + MERCER) / 8 000 zł miesięcznie
  •       Dodatek mobilnościowy–7 000 zł (Europa) / 12 000 zł (poza Europą
  •       Dodatkowe środki na wyjazd z osobami towarzyszącymi: koszty utrzymania:   2 000 zł –małżonek / opiekun, 1 000 zł – niepełnoletnie dziecko oraz dodatek mobilnościowy 2000 zł (Europa) /5 000 zł (poza Europą)

Termin realizacji projektów:

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego Naukowca lub od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców.
Wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2021 r., a najpóźniej 1 października 2021 r.

 

Termin i forma składania wniosków:

Nabór wniosków w Programie jest prowadzony w terminie od 17 kwietnia do 18 czerwca 2020 r. roku do godz. 15:00 czasu lokalnego dla Warszawy, wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.


Więcej informacji:  https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera

 

Z poważaniem,

 

prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
Prorektor ds. Organizacji i Współpracy z Zagranicą