< Cofnij

Staże w Kilonii

Staże w Kilonii w ramach współpracy z Uniwersytetem Christoiana Albrechtsa w Kilonii, Niemcy oraz oraz  Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - Konkurs wniosków w ramach Programu im. Bekkera.

 

STAŻE W KILONII - przedłużenie terminu składania dokumentów do dnia 30 maja 2020 godz. 15.00

Trwa kolejny nabór na staże naukowe  w Uniwersytecie Christiana - Albrechta w Kilonii (od 6 tygodni do 3 miesięcy). Staże przewidywane są dla młodych pracowników (do dnia 30 maja roku składania aplikacji nie ukończyli 35 lat), którzy jednak legitymują się pewnym dorobkiem naukowym. Uniwersytet w Kilonii będzie przyjmował kandydatów jedynie z dziedzin, które podlegają Wydziałowi Medycznemu niemieckiej uczelni. Szczegóły dostępne są na stronie:

http://www.medizin.uni-kiel.de/en/institutes-departments

 

Staże w Kilonii przyznawane będą według określonych zasad (dostępne na stronie https://www.ump.edu.pl/uniwersytet/wspolpraca-miedzynarodowa/aktualnosci

Podobnie jak w latach ubiegłych, strona niemiecka będzie wypłacać stypendium w wysokości ok. 200 Euro na tydzień, natomiast Uniwersytet Medyczny pokryje koszty podróży i ubezpieczenia.

Wymagane dokumenty ( w języku angielskim albo w języku niemieckim i polskim):

O staże ubiegać się mogą:

  1. pełnoetatowi pracownicy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  2. doktoranci,

 Którzy do dnia 30 maja 2020  roku składania aplikacji nie ukończyli 35 lat.

 Kompletne dokumenty należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej: ul. Fredry 10, pokój 116,

 tel. 061 854 62 50. Termin składania dokumentów upływa 30 maja 2020 o godzinie 15.00.


 

NAWA - Program im. Bekkera

Celem Programu jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy i nawiązanie długofalowych relacji z zagranicznymi zespołami naukowymi.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy naukowe i naukowo-dydaktyczne, których celem jest:

  • odbycie stażu podoktorskiego;
  • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • pozyskanie materiałów do pracy naukowej;

oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

 

STYPENDIA NA WYJAZDY:

  •       Koszty utrzymania -12 000 zł (OECD + MERCER) / 8 000 zł miesięcznie
  •       Dodatek mobilnościowy–7 000 zł (Europa) / 12 000 zł (poza Europą
  •       Dodatkowe środki na wyjazd z osobami towarzyszącymi: koszty utrzymania:   2 000 zł –małżonek / opiekun, 1 000 zł – niepełnoletnie dziecko oraz dodatek mobilnościowy 2000 zł (Europa) /5 000 zł (poza Europą)

Termin realizacji projektów:

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego Naukowca lub od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców.
Wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2021 r., a najpóźniej 1 października 2021 r.

 

Termin i forma składania wniosków:

Nabór wniosków w Programie jest prowadzony w terminie od 17 kwietnia do 18 czerwca 2020 r. roku do godz. 15:00 czasu lokalnego dla Warszawy, wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.


Więcej informacji:  https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera