< Cofnij

Udział osób kształcących się w UMP w pracę na rzecz zwalczania pandemii COVID-19

Wytyczne dotyczące udziału osób kształcących się w UMP w pracę na rzecz zwalczania pandemii COVID-19

Zarządzenie nr 36/21 Rektora UMP z dnia 7 kwietnia 2021 roku