< Cofnij

Upgrade ministerialnego wykazu czasopism

Upgrade ministerialnego wykazu czasopism

W dniu 17 grudnia 2019 r. Ministerstwo Nauki opublikowało nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. W chwili obecnej obejmuje on 30404 czasopisma naukowe, co stanowi wzrost o 1373 pozycje w stosunku do wykazu opublikowa-nego pod koniec lipca.

Warto się z ww. wykazem zapoznać przed wysłaniem publikacji do wydawnictwa. Wszyscy doskona-le pamiętamy, że najbardziej wartościowe są te czasopism, których punktacja wynosi 100 lub więcej punktów.

Wykaz znajduje sie pod ponizszym linkiem:

https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-oraz-wydawnictw-monografii-naukowych