< Cofnij

Zarządzenie nr 155/20 Rektora UMP w sprawie organizacji kształcenia i roku akad. 2020/2021

W okresie od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 14 lutego 2021 r., z uwzględnieniem harmonogramu roku 2020/2021 wszystkie zajęcia dydaktyczne realizowane na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, za wyjątkiem zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, prowadzone są wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zarządzenie nr 155/20 Rektora UMP