< Cofnij

Zarządzenie Rektora nr 52/20

w sprawie organizacji pracy Uczelni w czasie epidemii COVID-19

 

Zarządzenie Rektora nr 52/20