< Cofnij

Zmiana zarządzenia nr 8/21 Rektora UMP w sprawie organizacji kształcenia i roku akademickiego 2020/2021

Zmiana zarządzenia nr 8/21 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia i roku akademickiego 2020/2021, z późn. zmianami

Zarządzenie nr 69/21 Rektora UMP z dnia 28 maja 2021 roku