Dla studentów

IMMATRYKULACJA WYDZIAŁOWA 2019/2020

Immatrykulacja wydziałowa dla studentów 1 roku studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich odbędzie się 

02 października br. (środa) o godz. 14.00 w auli Centrum Kongresowo-Dydaktycznego, ul. Przybyszewskiego 37a.

OBECNOŚĆ JEST OBOWIĄZKOWA
 
 

ZAPISY NA FAKULTETY

Do zaliczenia każdego roku konieczne jest uzyskanie odpowiedniej ilości punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych (zgodnie z ilością ECTS określoną w Ramowym Programie Nauczania). W celu zapisania się na zajęcia fakultatywne należy zalogować się do systemu WISUS. Zapisy rozpoczynają się:

 

 • od godziny 19:00 - 27.09.2019 r. do 7 dnia przed rozpoczęciem się zajęć fakultatywnych – zapisy na zajęcia fakultatywne międzywydziałowe i zajęcia sportowe
 • od godziny 18.00 - 29.09.2019 r. do 7 dnia przed rozpoczęciem się zajęć fakultatywnych – dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiujących ze stacjonarnymi
 • od 30.09.2019 r. godz. 21.00 do 7 dnia przed rozpoczęciem się zajęć fakultatywnych – zapisy dla studentów niestacjonarnych (zjazdy weekendowe)

 

Informacja dotycząca Ubezpieczenia NNW

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość wykupienia Ubezpieczenia NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków) na rok akademicki 2019/2020.

Okres ubezpieczenia: od 01.10.2019 do 30.09.2020r.

Składka: 40,00 zł

Suma ubezpieczenia na osobę: 25.000,00 zł

 

*Składkę należy wpłacać na subkonto studenta do dnia 31.10.2019r. z dopiskiem: składka na ubezpieczenie NNW 2019/2020, imię i nazwisko, wydział, kierunek studiów, rok studiów.

 

*Chęć przystąpienia do ubezpieczenia NNW (potwierdzone przelewem bankowym oraz wpisem na listę NNW - dostępną u Staroty roku) należy zgłosić w Dziekanacie do dnia 31.10.2019r.

 
Szanowni Państwo.

Szkolenie bhp dla studentów rozpoczynających naukę na naszej uczelni w roku akademickim 2019/2020 dostępne będzie na platformie SOLAT, w terminie: 

od 01.10.2019 r.  (wtorek) od godziny 10:00     
do 29.11.2019 r.  (piątek) do godziny 10:00    

Jednocześnie informuję, że kurs dostępny automatycznie jest tylko dla nowych studentów. Informacje o studentach przenoszących się w trakcie trwania studiów na naszą uczelnię lub z innych kierunków, powtarzających rok lub z warunkiem proszę przesłać do Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia drogą elektroniczną. Niestety pojawiają się czasem problemu z automatycznym dopisaniem grup SUM, proszę więc też o przesłanie list studentów II stopnia do CiTK.  Listy z prośbą o przyznanie dostępu do kursu  ww. studentów (imię, nazwisko oraz numer indeksu) proszę przesłać bezpośrednio na adres: jakubwas@ump.edu.pl oraz do mojej wiadomości aradek@ump.edu.pl.

Szkolenie obowiązkowe jest dla studentów I i II stopnia oraz studiów doktoranckich. 

 
 
TEST KWALIFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Osoby przyjęte na 1 rok studiów na WSZYSTKIE WYDZIAŁY w roku akademickim 2019/20 winne są rozwiązać test poziomujący z języka angielskiego, który przeprowadzany jest na Platformie sOLAT.
Będzie on dostępny:
- od dnia 5 sierpnia 2019 od godziny 10:00 do dnia 16 września 2019 do godziny 10:00.
 
Szczegółowe informację widnieją na stronie Studium Języków Obcych.
http://sjo.ump.edu.pl/aktualnosci/rekrutacja-20192020
 

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU

Rok akademicki 2019/2020

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU (link)

ŚLUBOWANIE (link)

POTWIERDZENIE ODBIORU LEGITYMACJ (link)

LOGOWANIE DO SYSTEMU WISUS

NUMER SUBKONTA

Informujemy, że po zalogowaniu się do systemu rekrutacyjnego SZANSA, wchodząc w odpowiedni kierunek studiów, następnie w zakładkę ASIA, a dalej profil osobowy, znajdziecie Państwo zakładkę z wnioskiem o przydzielenie pokoju w Domu Studenckim, a także numer swojego albumu.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wykorzystuje Wirtualny System Usług dla Studenta (WISUS). Numer albumu będzie niezbędny do zalogowania się do powyższego systemu.

Wirtualny System Usług dla Studenta (WISUS), jest dostępny pod adresem www.uczelnia.ump.edu.pl

Informacje niezbędne do logowania:

Użytkownik: s+numer albumu (np. s12345)

Hasło: numer PESEL, z możliwością późniejszej zmiany

Będąc użytkownikiem systemu WISUS, będziecie Państwo mieć dostęp do indywidualnego konta bankowego.

Wszelkie opłaty związane ze studiami, to jest:

- czesne za studia oraz opłaty za akademik

- opłata za powtarzanie zajęć oraz różnice programowe

- opłata za legitymację

- opłata za ubezpieczenie NNW

należy wnosić na swoje subkonto!!!!

Przydzielone konto zachowa swoją ważność przez cały tok studiów.

Korzystając z systemu WISUS, studenci mogą otrzymywać wiadomości na wewnętrzną pocztę elektroniczną.

Uczelniane konto poczty elektronicznej:

Użytkownik: numer albumu @student.ump.edu.pl

Hasło: PESEL, z możliwością późniejszej zmiany

Korzystanie z konta proszę traktować jako obowiązkowe. Pracownicy uczelni mogą posługiwać się tym adresem przy wysyłaniu różnego rodzaju informacji.

 

Studenci I roku studiów stacjonarnych 

 • 30 września 2019 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 Dziekanat Wydziału Medycznego ul. Bukowska 70 - zaprasza na Dzień Organizacyjny. 

POKÓJ D231

- godz. 9.00 - 9.30  - kierunek Techniki dentystyczne

- godz. 9.30 - 11.00 – kierunki: Optometria, Protetyka słuchu, Neurobiologia

- godz. 11.00 - 13.00 – kierunek Dietetyka

- godz. 13.00 - 14.00 – kierunek Biotechnologia

POKÓJ D205

- godz. 12.00-14.00 – kierunek Elektroradiologia

POKÓJ D235

- godz. 9.00-12.00 – kierunek Lekarsko-dentystyczny

 

Studenci I roku studiów niestacjonarnych, studia uzupełniające magisterskie  – kierunek Elektroradiologia

 

W piątek przed pierwszym zjazdem, 04.10.2019r. w godzinach od 8.00 do 14.00 Dziekanat Wydziału Medycznego, ul. Bukowska 70 - zaprasza na Dzień Organizacyjny.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !

W tym dniu należy dostarczyć do Dziekanatu:

 1. dowód wpłaty za legitymację22,00 zł.* 
 2. podpisane ślubowanie 
 3. potwierdzenie odbioru legitymacji 
 4. zaświadczenie o szkoleniu w zakresie ochrony danych osobowych (szkolenie dostępne w systenie sOLAT)
 5. potwierdzenie wpłaty za ubezpieczenie NNW 40,00 zł (dla osób zainteresowanych)

(Na spotkanie proszę zabrać dokument tożsamości).

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ponadto studenci studiów niestacjonarnych zobowiązani są dostarczyć:


 1. oświadczenie dotyczące sposobu opłacania czesnego (ASIA -> Wnioski/Podania -> Kierunek studiów -> Lista otwartych wniosków -> Wniosek o ustalenie liczby rat czesnego w roku akademickim 2019/2020),

 

 1.  dowód wpłaty za czesne za studia

 

Po złożeniu kompletu powyższych dokumentów odbiorą Państwo legitymację studencką.

 

* osoby studiujące już na innym kierunku oraz absolwenci studiów I stopnia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nie uiszczają opłaty za legitymację

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZKOLENIE Z PRAW I OBOWIĄZKÓW STUDENTA

Obowiązkowe szkolenie z praw i obowiązków studenta przeprowadzane przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego (RUSS) odbędzie się  07.10.2019 r. w Centrum Kongresowo – Dydaktycznym w Sali A przy ul. Przybyszewskiego 37 A:

- godz. 17.45 – 19.15 (kierunki: Optometria, Biotechnologia medyczna, Dietetyka, Protetyka słuchu, Neurobiologia, Techniki dentystyczne, Elektroradiologia)

- godz. 19.30 – 21.00 (kierunki: Lekarsko-dentystyczny)

 

 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN KWALIFIKACYJNY DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK NEUROBIOLOGIA (II STOPNIA, STACJONARNE, 2-LETNIE)

1. Motywacja przy wyborze kierunku.

 1. Podstawowe zagadnienia z zakresu: anatomii, fizjologii i patologii układu nerwowego.

 2. Aktywność naukowa studenta (praca dyplomowa, doświadczenie zdobyte w ramach staży, programu Erasmus+ itp.)

 3. Krótka rozmowa w języku angielskim

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziekanat Wydziału Medycznego znajduje się przy ul. Bukowskiej 70 w Collegium Stomatologicum.

(W sobotę wejście do budynku dołem od strony parkingu).

 


Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie http://www.ump.edu.pl/uniwersytet/unia-europejska/projekty-realizowane/studiujesz-pracuj

___________________________________________________________________________


 

Studencka Poradnia Psychologiczna  2019/2020


Studenci naszego Uniwersytetu, którzy chcieliby skorzystać z nieodpłatnej pomocy psychologicznej powinni skontaktować się Poradnią Zdrowia Psychicznego działającą przy Katedrze i Zakładzie Psychologii Klinicznej UMP przy ul. Bukowskiej 70 w Poznaniu (budynek Coll. Stomatologicum, poziom -1).

Rejestracja telefoniczna pod nr tel. 881 969 827 codziennie w godzinach 8.00-15.00.

Wizyty u psychologa odbywają się w wyznaczonych godzinach. W sprawach bardzo pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 508 133 881 (prof. dr hab. Ewa Mojs)

 
 

___________________________________________________________________________

 

 
 

 


 

 

Dotyczy:

-przedłużenia sesji zaliczeniowej
-przedłużenia sesji egzaminacyjnej
-powtarzania roku
-indywidualnej organizacji zajęć
-udzielenia urlopu dziekańskiego zdrowotnego
-udzielenia urlopu dziekańskiego losowego
-innych

Zobacz także

Do pobrania