Opiekunowie lat

Opiekunowie lat 2020/2021

Dietetyka I°

dr n. med. Marta Lewandowicz – Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej

Dietetyka II°

dr n. med. Roma Krzymińska-Siemaszko – Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEKTRORADIOLOGIA   2020/2021

Studia pierwszego stopnia

Stacjonarne:

I rok mgr Bartosz Bąk
Katedra i Zakład Elektroradiologii 
tel. (61) 885-07-00, e-mail: bartoszbak@ump.edu.pl

II rok dr Grzegorz Zwierzchowski
Katedra i Zakład Elektroradiologii 
tel. (61) 885-07-00, e-mail: grzegorzzwierzchowski@ump.edu.pl

III rok dr Grzegorz Zwierzchowski
Katedra i Zakład Elektroradiologii 
tel. (61) 885-07-00, e-mail: grzegorzzwierzchowski@ump.edu.pl

 

Studia drugiego stopnia

Stacjonarne:         

I rok dr Agata Pietrzak
Katedra i Zakład Elektroradiologii 
tel. (61) 885-07-00, e-mail: apietrzak@ump.edu.pl

II rok mgr Piotr Olejnik
Katedra i Zakład Elektroradiologii 
tel. (61) 885-07-00, e-mail: piotrolejnik@ump.edu.pl

 

Niestacjonarne:

I rok dr Agnieszka Skrobała

Katedra i Zakład Elektroradiologii 
tel. (61) 885-07-00, e-mail:askrobala@ump.edu.plagnieszka.skrobala@wco.pl

II rok mgr Marta Kruszyna- Mochalska 

Katedra i Zakład Elektroradiologii
tel. (61) 885-05-52, e-mail: marta.kruszyna@wco.pl

 

Kierunkowy Opiekun Praktyk- dr Agnieszka Skrobała

Katedra i Zakład Elektroradiologii

Opiekun Nauk Zawodu- dr Grzegorz Zwierzchowski

Katedra i Zakład Elektroradiologii

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biotechnologia medyczna I stopień

I i III rok   dr n. med. Urszula Kazimierczak – Katedra Biotechnologii Medycznej (Zakład Immunologii Nowotworów)

II rok dr n. med. Anna Szczerba – Katedra i Zakład Biologii Komórki

 Biotechnologia medyczna II stopień

I i II rok   dr n. med. Anna Przybyła – Katedra Biotechnologii Medycznej Zakład Immunologii Nowotworów

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Techniki dentystyczne I stopień

I, II, III rok   dr hab. n. med. Karolina Gerreth – Katedra  Stomatologii Dziecięcej (Zakład Stomatologii Grup Ryzyka)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPTOMETRIA:

Studia pierwszego stopnia:

I rok- dr Katarzyna Perz-Juszczyszyn (Zakład Optometrii)

II rok- dr Natalia Adamczak (Zakład Optometrii)

III rok- dr Danuta Pieczyrak (Zakład Optometrii)

 

Studia drugiego stopnia:

I rok- dr Monika Feltzke (Zakład Optometrii)

II rok- dr Hanna Buczkowska (Zakład Optometrii)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protetyka słuchu II stopnia:

I rok- dr Olgierd Stieler (Zakład Protetyki Słuchu)

II rok- dr Anna Majewska (Zakład Protetyki Słuchu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neurobiologia II stopnia:

II rok- dr Michał Prendecki (Klinika Neurologii)

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kierunek: Lekarsko - dentystyczny

I rok –    dr hab. n.med. Agnieszka Ziółkowska           Kat. i Zakł. Histologii i Embriologii

II rok –   dr n.med. Małgorzata Grzymisławska           Kat. i Zakł. Anatomii Prawidłowej

III  rok – dr n.med. Przemysław Kopczyński                Kat. i Kl. Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji

IV rok –  dr n.med. Piotr Andrysiak                              Kl. Protetyki i Technologii Dentystycznych

V rok –   dr n.med. Maria Gawriołek                            Zakład Stomatologii Zintegrowanej