Opiekunowie lat

OPIEKUNOWIE LAT 2022/2023

Dietetyka I stopnia

mgr Aleksandra Kaluźniak-Szymanowska - Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej

Dietetyka II stopnia

dr n. med. Roma Krzymińska-Siemaszko – Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej

 --------------------------------

Biotechnologia medyczna I stopień

I, II i III rok   dr n. med. Urszula Kazimierczak – Katedra Biotechnologii Medycznej (Zakład Immunologii Nowotworów)

Biotechnologia medyczna II stopień

I i II rok   dr n. med. Anna Przybyła – Katedra Biotechnologii Medycznej Zakład (Immunologii Nowotworów)

 --------------------------------

Techniki dentystyczne I stopień

I, II, III rok   prof. dr hab. Karolina Gerreth – Katedra  Stomatologii Dziecięcej (Zakład Stomatologii Grup Ryzyka)

 

Optometria I stopnia:

I rok- dr Monika Feltzke (Zakład Optometrii)

II rok- dr Hanna Buczkowska (Zakład Optometrii)

III rok - dr Katarzyna Perz-Juszczyszyn (Zakład Optometrii)

 

Optometria II stopnia:

I  rok- dr Natalia Adamczak (Zakład Optometrii)

II rok- dr Danuta Pieczyrak (Zakład Optometrii)

 ---------------------------------

Protetyka słuchu II stopnia:

I rok- dr Olgierd Stieler (Zakład Protetyki Słuchu)

II rok- dr Anna Majewska (Zakład Protetyki Słuchu)

 ---------------------------------

Lekarsko-dentystyczny:

I rok - dr n.med. Małgorzata Grzymisławska (Zakład Anatomii Prawidłowej)

II rok - dr n. med. Aneta Olszewska (Klinika Ortodoncji i Dysfunkcji Narządu Żucia)

III rok - dr n.med. Przemysław Kopczyński (Klinika Ortodoncji i Dysfunkcji Narządu Żucia)

IV rok – dr n.med. Małgorzata Pobudek-Radzikowska (Klinika Ortodoncji i Dysfunkcji Narządu Żucia)

V rok - dr n.med. Maria Gawriołek (Klinika Stomatologii Zintegrowanej)

 ---------------------------------

Elektroradiologia I stopień:

I rok - dr Grzegorz Zwierzchowski (Katedra i Zakład Elektroradiologii)

II rok -  dr Grzegorz Zwierzchowski (Katedra i Zakład Elektroradiologii)

III rok – mgr Bartosz Bąk  (Katedra i Zakład Elektroradiologii)

 

Elektroradiologia II stopień:

I rok -  dr Agata Pietrzak (Katedra i Zakład Elektroradiologii)

II rok – mgr Piotr Olejnik (Katedra i Zakład Elektroradiologii)

 

Elektroradiologia II stopień niest.:

I rok – dr Agnieszka Skrobała (Katedra i Zakład Elektroradiologii)

II rok – mgr Grzegorz Bielęda (Katedra i Zakład Elektroradiologii)

 ------------------------------------

Neurobiologia II stopnia

II rok – dr Bartosz Słowikowski (Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej)