Opiekunowie praktyk


 
Lekarsko-dentystyczny

I rok - dr n.med. Agnieszka Mania - Końsko (Kl. Gerostomatologii i Patologii Jamy Ustnej) - agnieszkamania@ump.edu.pl
tel. 61 854 70 39

II rok - dr n.med. Anna Sójka-Makowska (Kl. Protetyki i Technologii Dentystycznych) - anna.sojka23@gmail.com
tel. 61 854 70 90

III rok - dr n.med. Mateusz Tarnowski (Kat. i Kl. Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii) - mateusz.tarnowski@ump.edu.pl
tel. 61 854 70 97

IV rok - dr n.med. Anna Wędrychowicz-Szyszko (Kl. Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji) - anna.wedrychowicz-welman@ump.edu.pl
tel. 61 854 70 30

Techniki Dentystyczne


I, II, III rok I stopnia - dr Karolina Karońska (Kat. Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej) - kkaronska@ump.edu.pl
tel. 61 854 71 01

Biotechnolgia medyczna


II rok I stopnia - dr hab. Dariusz Iżycki prof. UM (Kat. Biotechnologii Medycznej) - dmizy@ump.edu.pl
tel. 61 855 06 76

Dietetyka


I, II, III rok I stopnia; I, II rok II stopnia - dr Emilia Korek (Katedra i Zakład Fizjologii) - ekorek@ump.edu.pl 
tel. 61 854 65 20

Optometria


Studia I stopnia - dr Monika Feltzke (Zakład Optometrii) - monikab@ump.edu.pl
tel. 61 854 73 70

Studia II stopnia - dr Natalia Adamczak (Zakład Optometrii) - natadam@wp.pl
tel. 61 854 73 66

Protetyka słuchu


Studia II stopnia - dr Barbara Bilińska (Kat. i Kl. Foniatrii i Audiologii) - barbarabilinska@ump.edu.pl
tel. 61 869 15 98