Plany zajęć

ROK AKADEMICKI 2020/2021

UWAGA! PLANY ZAJĘĆ AKTUALNE NA DZIEŃ 16.09.2020r. PO TYM TERMINIE i KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ PROSZĘ SPRAWDZAĆ ZMIANY TERMINÓW oraz SAL  W WISUSie!!!

 

Kierunek Optometria

studia I stopnia:

1 rok

2 rok

3 rok

studia II stopnia:

1 rok

2 rok

Kierunek Protetyka słuchu, studia II stopnia

1 rok

2 rok

 

NEUROBIOLOGIA, studia II stopnia stacjonarne

 

1 rok

2 rok

 

ROK AKADEMICKI 2020/2021

AKTUALNE PLANY ZAJĘĆ ZNAJDUJĄ SIĘ W SYSTEMIE WISUS

 

Kierunek Lekarsko-dentystyczny

 I ROK

II ROK

III ROK

IV ROK - semestr zimowy

IV ROK - semestr letni

V ROK

 

Kierunek Biotechnologia medyczna

studia I stopnia:

IROK-semestr zimowy

I ROK-semestr letni

II ROK-semestr zimowy

IIROK-semestr letni

IIIrok- semestr zimowy

IIIrok-semestr letni

studia II stopnia:

lrok-semestr zimowy

IROK-semestr letni

IIrok-semestr zimowy

IIrok-semestr letni

Kierunek Dietetyka

2020/2021

UWAGA! PLAN ZAJĘĆ AKTUALNY NA DZIEŃ 16.09.2020r. PO TYM TERMINIE KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ PROSZĘ SPRAWDZAĆ ZMIANY TERMINÓW oraz SAL W WISUSie!!!

wykłady - forma zajęć zdalna

seminaria - forma zajęć zdalna

ćwiczenia - forma zajęć stacjonarna / zdalna

studia I stopnia:

I Rok

II Rok

III Rok

studia II stopnia:

I Rok

II Rok

Kierunek Techniki dentystyczne

studia stacjonarne:

IROK-semestr zimowy

IROK-semestr letni

IIROK-semestr zimowy

IIROK-semerstr letni

IIIROK-semestr zimowy

IIIROK-semestr letni

                                                       

Kierunek Elektroradiologia 

UWAGA! PLAN ZAJĘĆ AKTUALNY NA DZIEŃ 16.09.2020r. NUMERY SAL NIE SĄ AKTUALNE - WIĘKSZOŚĆ ZAJĘĆ ODBYWA SIĘ ZDALNIE

 

studia I stopnia stacjonarne: 

2 ROK

3 ROK

 

I rok, licencjat - język angielski: wtorki 14:30 - 16:00 od 03/11/2020; Studium Języków Obcych, zajęcia online (semestr zimowy)

I rok, licencjat - język angielski: poniedziałki i piątki 9:00 - 12:00, środy 11:45 – 14:45

5,7,9,12,14,16,19,21.07.2020; Studium Języków Obcych, zajęcia online (semestr letni)

I rok licencjat - wychowanie fizyczne: środy 9:30 do 11:30 od 04.11.2020 do 17.12.2020r, 9:30 do 12:00 od 13.01.2020 do 10.02.2020  (semestr zimowy),

10:00 - 11:30 od 24/02/2020 (semestr letni); Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, ul. Marcelińska 25

II rok, licencjat - język angielski: wtorki 16:00 - 17:30 od 06/10/2020; Studium Języków Obcych, zajęcia online

 

Praktyki

I rok studia pierwszego stopnia, tryb stacjonarny

I rok praktyki

 II rok studia pierwszego stopnia praktyki, tryb stacjonarny

II rok praktyki

III rok studia pierwszego stopnia, tryb stacjonarny

III praktyki

 

 

studia II stopnia stacjonarne:

UWAGA! PLAN ZAJĘĆ AKTUALNY NA DZIEŃ 16.09.2020r. NUMERY SAL NIE SĄ AKTUALNE - WIĘKSZOŚĆ ZAJĘĆ ODBYWA SIĘ ZDALNIE

I rok, studia drugiego stopnia, stacjonarne - język angielski: wtorki 19:30 - 21:00

1 ROK SUM stacjonarny

2 ROK SUM stacjonarny

 

Praktyki

I rok SUM stacjonarny - praktyki

II rok SUM stacjonarny - praktyki

 

studia II stopnia niestacjonarne:

UWAGA! PLAN ZAJĘĆ AKTUALNY NA DZIEŃ 16.09.2020r. PO TYM TERMINIE KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ PROSZĘ SPRAWDZAĆ ZMIANY TERMINÓW oraz SAL W WISUSie!!!

I ROK

Legenda Lista przedmiotów

II ROK

Legenda Lista przedmiotów