Plany zajęć

ROK AKADEMICKI 2019/2020

AKTUALNE PLANY ZAJĘĆ ZNAJDUJĄ SIĘ W SYSTEMIE WISUS

 

Kierunek Lekarsko-dentystyczny

I ROK

II ROK

III ROK - semestr zimowy

III ROK - semestr letni

IV ROK - semestr zimowy

IV ROK - semestr letni

V ROK

 

Kierunek Biotechnologia medyczna

studia I stopnia:

I ROK - semestr zimowy

I ROK - semestr letni

II ROK - semestr zimowy

II ROK - semestr letni

III ROK - semestr zimowy

III ROK - semestr letni

studia II stopnia:

I ROK - semestr zimowy

I ROK - semestr letni

II ROK - semestr zimowy

II ROK - semestr letni

Kierunek Dietetyka

2019/2020

UWAGA! PLAN ZAJĘĆ AKTUALNY NA DZIEŃ 16.09.2019r. PO TYM TERMINIE KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ PROSZĘ SPRAWDZAĆ ZMIANY TERMINÓW oraz SAL W WISUSie!!!

studia I stopnia:

I ROK - semestr zimowy

II ROK - semestr zimowy

III ROK - semestr zimowy

studia II stopnia:

I ROK - semestr zimowy

II ROK - semestr zimowy

Kierunek Techniki dentystyczne

studia stacjonarne:

I ROK - semestr zimowy

I ROK - semestr letni

II ROK - semestr zimnowy

II ROK - semestr letni

III rok - semestr zimowy

III ROK - semestr letni

 

UWAGA! PLAN ZAJĘĆ AKTUALNY NA DZIEŃ 16.09.2019r. PO TYM TERMINIE i KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ PROSZĘ SPRAWDZAĆ ZMIANY TERMINÓW oraz SAL  W WISUSie!!!

Kierunek Protetyka słuchu

studia II stopnia:

I ROK

II ROK

Kierunek Optometria

UWAGA! PLAN ZAJĘĆ AKTUALNY NA DZIEŃ 16.09.2019r. PO TYM TERMINIE i KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ PROSZĘ SPRAWDZAĆ ZMIANY TERMINÓW oraz SAL  W WISUSie!!!

studia I stopnia:

I ROK

II ROK

III ROK

studia II stopnia:

I ROK

II ROK

                                                                       

Kierunek Elektroradiologia 

UWAGA! PLAN ZAJĘĆ AKTUALNY NA DZIEŃ 16.09.2019r. PO TYM TERMINIE KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ PROSZĘ SPRAWDZAĆ ZMIANY TERMINÓW oraz SAL W WISUSie!!!

studia I stopnia stacjonarne: 

PLAN DOSTĘPNY W WISUSIE

I rok - język angielski: wtorki 14:30 - 16:00 od 08/10/2019; Studium Języków Obcych, ul. Marcelińska 27

I rok - wychowanie fizyczne: środy 9:45 - 11:15 od 09/10/2019 (semestr zimowy), 10:00 - 11:30 od 26/02/2020 (semestr letni); Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, ul. Marcelińska 25

II rok - język angielski: wtorki 16:00 - 17:30 od 01/10/2019; Studium Języków Obcych, ul. Marcelińska 27

 III rok praktyki - semestr zimowy

III rok praktyki - semestr zimowy

studia II stopnia stacjonarne:

PLAN DOSTĘPNY W WISUSIE

I rok - język angielski: wtorki od 19:30 - 21:00 od 08/10/2019; Studium Języków Obcych, ul. Marcelińska 27

II rok SUM praktyki - semestr zimowy

 

studia II stopnia niestacjonarne:

UWAGA! PLAN ZAJĘĆ AKTUALNY NA DZIEŃ 16.09.2019r. PO TYM TERMINIE KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ PROSZĘ SPRAWDZAĆ ZMIANY TERMINÓW oraz SAL W WISUSie!!!

I ROK

Legenda Lista przedmiotów

II ROK 

Legenda Lista przedmiotów

 

NEUROBIOLOGIA

studia II stopnia stacjonarne:

UWAGA! PLAN ZAJĘĆ AKTUALNY NA DZIEŃ 16.09.2019r. PO TYM TERMINIE KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ PROSZĘ SPRAWDZAĆ ZMIANY TERMINÓW oraz SAL W WISUSie!!!

 

I ROK

 Neurobiologia 1 rok

II ROK

Neurobiologia 2 rok