Regulacje prawne

 REGULAMIN STUDIÓW 2019/2020

Regulamin studiów 2019/2020
UCHWAŁY SENATUUchwała nr 232/2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 listopada 2017 w sprawie ustalenia Regulaminu organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (załącznik)

 

ZARZĄDZENIA REKTORA
 

Zarządzenie nr 68/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 czerwca  2018 roku w sprawie odpłatności za jedną godzinę zajęć dydaktycznych przy powtarzaniu określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Nr 48/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 09 lipca 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym trybu i warunków zwalniania - w całości lub w części - z tych opłat studentów, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej

Załącznik do Zarządzenia Nr 48/19

Zarządzenie Nr 24/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 07 maja 2019 roku w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie Nr 11/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020