Regulacje prawne

 REGULAMIN STUDIÓW

Regulamin studiów 2022/2023
UCHWAŁY SENATUUchwała nr 232/2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 listopada 2017 w sprawie ustalenia Regulaminu organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (załącznik)

ZARZĄDZENIA REKTORA
 

Zarządzenie nr 34/22  z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023

Załącznik do Zarządzenia nr 114/22  z dnia 23 września 2022 roku - Wytyczne dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia w roku akademickim 2022/2023 w semestrze zimowym

Zarządzenie Nr 92/21 z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym trybu i warunków zwalniania - w całości lub w części - z tych opłat studentów, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej

Zarządzenie Nr 46/20 Rektora UMP z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie weryfikacji efektów uczenia się w formie zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie zawieszenia zajęć realizowanych w sposób tradycyjny

Zarządzenie nr 46/22  Rektora UMP z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 70/22 z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie odpłatności za dodatkowe udługi edukacyjne na studiach stacjonarnych dla osób przyjętych na studia w roku akademickim 2022/2023 oraz przyjętych przed rokiem akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 71/22 z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie odpłatności za dodatkowe usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2022/2023 oraz przyjętych na studia przed rokiem akademickim 2019/2020