Ukończenie studiów

-----------------------------------------------------------------------------------

 Instrukcja dla promotorów - wrowadzanie danych pracy dyplomowej, przypisanie studenta, karta

Wzór oceny pracy licencjackiej/ magisterskiej przez Recenzenta

-----------------------------------------------------------------------------------

LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

 Infromacje dla studentów kończących studia:

- kierunek lekarsko-dentystyczny

Pozostałe dokumenty dla studentów kończących studia:

- Podanie o dyplom w języku angielskim

-----------------------------------------------------------------------------------

 DOKUMENTY WSPÓLNE DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA

- Regulamin prac licencjackich

- Regulamin prac licencjackich DIETETYKA

- Regulamin prac magisterskich

- Regulamin prac magisterskich DIETETYKA

- Regulamin prac licencjackich Biotechnologia medyczna - monografia

- Wzór pierwszej strony pracy

- Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy (oświadczenie B)

- Oświadczenie studenta - obrona zdalna

- Podanie o dyplom w języku angielskim

- Oświadczenie o wyborze tematu pracy dyplomowej

Dokumenty dotyczące Komisji Bioetycznej:

- Zasady składania wniosków do Komisji Bioetycznej

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

 

 -----------------------------------------------------------------------------------

Infromacje dla studentów kończących kierunki: Dietetyka, Optometria, Protetyka Słuchu, Elektroradiologia, Biotechnologia medyczna, Neurobiologia, Techniki dentystyczne

- Informacja dla ostatnich lat studiów

- Komunikat nr 1/2021 Prorektora ds. Dydaktyki  z dnia 24 maja 2021 roku - zasady obron online

 


-Tematy prac Dietetyka I i II stopień

-Tematy prac Elektroradiologia I i II stopień

-Tematy prac Biotechnologia medyczna I i II stopień

-Tematy prac Optometria I i II stopień

-Tematy prac Protetyka słuchu

-Tematy prac Techniki dentystyczne