Ukończenie studiów

- Instrukcja wprowadzania tematu pracy i przypisywania studenta - dla promotorów

 

DOKUMENTY WSPÓLNE

- Regulamin prac licencjackich

-Regulamin prac lic. DIETETYKA

- Regulamin prac magisterskich

- Regulamin prac mgr DIETETYKA

- Regulamin prac licencjackich dla studentów Biotechnologii medycznej

- Wzór pierwszej strony pracy

- Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy (oświadczenie B)

- Formularz oceny pracy (recenzent)

Dokumenty dotyczące Komisji Bioetycznej:

- Zasady składania wniosków do Komisji Bioetycznej

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

 

ODDZIAŁ STOMATOLOGII

 

Infromacje dla studentów kończących kierunki Oddziału Stomatologii:

- Lekrasko - dentystyczny

- Techniki dentystyczne i Higiena dentystyczna

 

Pozostałe dokumenty dla studentów kończących studia w Oddziale Stomatologii:

- Formularz do suplementu

- Podanie o wydanie dyplomu w języku angielskim

- Oświadczenie dotyczące wyboru tematu pracy

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Infromacje dla studentów kończących kierunki: Dietetyka, Optometria, Protetyka Słuchu, Elektroradiologia, Biotechnologia medyczna, Neurobiologia

- Informacja dla ostatnich lat studiów

 

Pozostałe dokumenty dla studentów w/w kierunków:

- Formularz do suplementu

- Podanie o dyplom w języku angielskim

- Oświadczenie o wyborze tematu pracy dyplomowej