Komisje wydziałowe

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na rok akademicki 2022/2023

 

 1. dr hab. Wiesław Markwitz prof. UMP – Przewodniczący
 2. dr hab. Agnieszka Przystańska – Zastępca Przewodniczącego
 3. dr hab. Jakub Żurawski - Zastępca Przewodniczącego
 4. dr hab. Monika Szulińska - Zastępca Przewodniczącego
 5. dr hab. Tomasz Piotrowski - Sekretarz
 6. dr hab. Mariusz Pryliński – Sekretarz
 7. dr n. med. Krzysztof Strzyżewski - Sekretarz
 8. dr hab. Dorota Hojan-Jezierska - Sekretarz
 9. dr n. med. Katarzyna Perz-Juszczyszyn – Sekretarz
 10. dr hab. Tamara Pawlaczyk-Kamieńska - Sekretarz

Członkowie:

 1. dr hab. Iwona Krela-Kaźmierczak prof. UMP
 2. dr hab. Jolanta Dorszewska
 3. dr n. med. Kacper Nijakowski

 

Wydziałowa Komisja ds. konkursów na stanowiska pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych w kadencji 2020-2024:

 

 1. dr hab. Wiesław Markwitz prof. UMP - Przewodniczący 
 2. dr hab. Agnieszka Przystańska
 3. dr hab. Dorota Hojan-Jezierska prof. UMP
 4. dr hab. Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz
 5. prof. dr hab. Jan Sikora
 6. dr hab. Maciej Owecki
 7. dr hab. Barbara Poniedziałek
 8. dr hab. Iwona Krela-Kaźmierczak, prof. UMP
 9. dr hab. Wojciech Warchoł
 10. dr hab. Karolina Gerreth
 11. dr hab. Zofia Oko-Sarnowska
 12. dr hab. Marzena Wyganowska-Świątkowska
 13. dr hab. Monika Szulińska

 

Wydziałowy Zespół Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia kadencja 2020-2024

 1. dr hab. Andrzej Marszałek - Przewodniczący
 2. Dr hab. Agnieszka Przystańska – z-ca Przewodniczącego
 3. Dr hab. Ewa Wysocka - z-ca Przewodniczącego
 4. Dr hab. Karolina Sterzyńska -z-ca Przewodniczącego
 5. Dr n. med. Teresa Grzelak – Sekretarz
 6. Dr hab. Szczepan Cofta – interesariusz wewnętrzny
 7. Włodzimierz Kubiak – interesariusz zewnętrzny

Członkowie – nauczyciele akademiccy reprezentujący poszczególne kierunki studiów

Lekarsko-dentystyczny, studia jednolite magisterskie

 1. Dr hab. n. med. Tomasz Kulczyk – Rada Programowa
 2. Dr hab. n. med. Anna Szkaradkiewicz-Karpińska
 3. Dr n. med. Ewa Czechowska
 4. Dr n. med. Wojciech Eliasz
 5. Dr n. med. Przemysław Gajdus
 6. Dr n. med. Piotr Andrysiak
 7. Dr n. med. Aneta Olszewska
 8. Dr n. med. Tamara Pawlaczyk-Kamińska
 9. Dr n. med. Anna Prymas

 Techniki dentystyczne I stopnia

 1. Dr hab. n. med. Mariusz Pryliński - Rada Programowa,  koordynator kierunku Techniki dentystyczne
 2. Dr hab. n. med. Karolina Gerreth – Rada Pedagogiczna

 Dietetyka I i II stopnia

 1. Dr hab. n. med. Monika Szulińska – Rada Programowa
 2. Dr n. med. Emilia Korek – Rada Pedagogiczna
 3. Dr n. med. Damian Skrypnik
 4. Dr n. med. Ewelina Swora-Cwynar

Biotechnologia medyczna I i II stopnia

 1. Dr hab. n. med. Dariusz Iżycki prof. UM – Rada Programowa – II stopień
 2. Dr n. med. Anna Florczak
 3. Dr n. med. Urszula Kaźmierczak
 4. Dr n. med. Anna Przybyła – Rada Pedagogiczna, II stopień

 Protetyka słuchu II stopnia

 1. Dr hab. n. med. Anna Marcinkowska-Gapińska
 2. Dr n. med. Anna Majewska – Rada Programowa, Rada Pedagogiczna
 3. Dr n. fiz. Olgierd Stieler – Rada Programowa, Rada Pedagogiczna

Optometria I i II stopnia

 1. Dr hab. n. med. Warchoł Wojciech – koordynator kierunku Optometria, Rada Programowa
 2. Dr n. med. Monika Feltzke – Rada Programowa, Rada Pedagogiczna
 3. Dr n. med. Katarzyna Perz-Juszczyszyn – Rada Programowa, Rada Pedagogiczna
 4. Dr Danuta Pieczyrak - Rada Pedagogiczna

Neurobiologia

 1. Dr n. med. Magdalena-Badura-Stronka – Rada Programowa
 2. Dr n. med. Izabela Korczowska-Łącka

Elektroradiologia

 1. Dr hab. Witold Cholewiński prof. UMP – Rada Programowa
 2. Dr n. med. Agata Pietrzak
 3. Dr n. med. Grzegorz Zwierzchowski – Rada Pedagogiczna

Nauczyciele prowadzący zajęcia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Medycznym

 1. Dr hab. n. med. Adriana Polańska
 2. Dr hab. n. med. Katarzyna Wróblewska-Seniuk
 3. Dr n. med. Alicja Brożek
 4. Dr n. med. Magdalena Budzyń
 5. Dr n. med. Patrycja Sujka-Kordowska
 6. Dr n. med. Jolanta Szyszka-Mróz

Przedstawiciel  Samorzadu  Studenckiego

 1. Julia Lipowicz – studentka 1 roku studiów II stopnia, kierunek Biotechnologia medyczna

 

Wydziałowa Komisja Weryfikacyjna

1. prof. dr hab. n. med. Elżbieta Paszyńska – Przewodnicząca WKW
2. prof. dr hab. n. med. Justyna Opydo-Szymaczek
3. prof. dr hab. n. med. Monika Dmitrzak-Węglarz
4. dr hab. n. med. Tomasz Kulczyk
5. dr hab. n. med. Katarzyna Błochowiak
6. dr n. med. Agata Tuczyńska
7. dr n. med. Anna Sójka-Makowska
8. dr n. med. Anna Prymas
9. dr n. med. Aleksandra Wysocka-Słowik
10. dr n. med. Szymon Rzątowski

 

Skład Rady Programowej kierunku lekarsko-dentystycznego na rok akademicki 2023/2024

dr hab. med. Agnieszka Przystańska - prodziekan ds. kierunku lekarsko-dentystycznego, przewodnicząca Rady Programowej, koordynator kierunku
prof. dr hab. Agata Czajka – Jakubowska - zastępca przewodniczącej

prof. dr hab. Beata Czarnecka
prof. dr hab. Barbara Dorocka-Bobkowska
prof. dr hab. Dorota Formanowicz
prof. dr hab. Leszek Kubisz
prof. dr hab. Anna Magowska
prof. dr hab. Ewa Mojs
prof. dr hab. Marzena Wyganowska
prof. dr hab. Anna Surdacka
dr hab. n. med. Krzysztof Osmola
dr hab. n.med. Małgorzata Grześkowiak
prof. dr hab. Justyna Opydo-Szymaczek
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Paszyńska
prof. dr hab. n.med. Karolina Gerreth

prof. dr hab. Wojciech Golusiński
dr hab. n. med. Hanna Winiarska
dr hab. n. med. Tomasz Kulczyk
dr hab. n. med. Maria Łukasik
dr hab. n. med. Joanna Budna-Tukan
dr hab. n. med. Barbara Biedziak
dr hab. n. med. Magdalena Roszak
dr n. med. Agnieszka Marcinkowska
dr n. hum. Roland Podlewski

dr n. chem. Klaudia Chmielewska
dr n. farm. Magdalena Cerbin-Koczorowska
Radosław Krawczykowski, Prezes UCSiMS sp. z o.o. - Interesariusz zewnętrzny
Mikołaj Rudzki  – starosta IV roku

 

Skład Rady Programowej kierunku techniki dentystyczne na rok akademicki 2023/2024

dr n. med. Igor Wojciechowski - Przewodniczący

dr hab. Agnieszka Przystańska
prof. dr hab. Marzena Wyganowska
prof. dr hab. Barbara Dorocka-Bobkowska
prof. dr hab. Beata Czarnecka
dr n. tech. Krzysztof Pietnicki
dr n. med. Michał Kochanowski
dr n. med. Jolanta Walasz
dr n. med. Weronika Borowicz
dr n. med. Agnieszka Marcinkowska

Radosław Krawczykowski, Prezes UCSiMS sp. z o.o. - Interesariusz zewnętrzny

Aleksandra Zalewska - starosta III roku

 

Skład Rady Programowej kierunku elektroradiologia na rok akademicki 2023/2024
  
prof. dr hab. Julian Malicki- Przewodniczący
prof. dr hab. Tomasz Piotrowski – koordynator kierunku

prof. dr hab. Leszek Kubisz
dr hab. Witold Cholewiński, prof. UMP
dr hab. Wiktoria Suchorska
dr hab. Jakub Żurawski
dr Agnieszka Skrobała
dr Lucyna Kasprzyk
dr Grzegorz Zwierzchowski
dr Joanna Kaźmierska
dr Agata Pietrzak
mgr Aleksandra Kaczmarek
dr Bartosz Bąk
mgr Piotr Olejnik
Paulina Kukla - przedstawiciel studentów
mgr inż. Magdalena Kraszewska - Wielkopolskie Centrum Onkologii - Interesariusz zewnętrzny
Anna Kościuszko - LUX MED - Interesariusz zewnętrzny

 

Skład Rady Programowej kierunku dietetyka na rok akademicki 2023/2024 
 
Przewodniczący: Prof. dr hab. Paweł Bogdański
Zastępca przewodniczącego: dr n. o zdr. Matylda Kręgielska-Narożna
 
Członkowie:

 1. dr hab. Juliusz Przysławski
 2. dr hab. Jarosław Walkowiak
 3. dr hab. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
 4. dr hab. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek
 5. dr hab. Sławomira Drzymała-Czyż, prof. UMP
 6. dr hab. med. Edyta Mądry, prof. UMP
 7. prof. dr hab. Piotr Rzymski, prof. UMP
 8. dr hab. med. Monika Szulińska
 9. dr hab. Agnieszka Zawiejska, prof. UMP
 10. dr hab. Jakub Żurawski
 11. dr n. farm. Izabela Bolesławska
 12. dr n. med. Emilia Korek – opiekun praktyk
 13. dr Aleksandra Kaluźniak-Szymanowska – opiekun I i II stopnia Dietetyki
 14. dr n. med. Ewelina Swora-Cwynar
 15. dr Katarzyna Pastusiak
 16. Agnieszka Wesołek (doktorantka)
 17. Oliwia Koszal – studentka I stopnia
 18. Anna Kowalewska – studentka II stopnia

Interesariusz zewnętrzny:

 1. Dominika Musiałowska - Fundacja insulinooporność - zdrowa dieta i zdrowe życie

 

Skład Rady Programowej kierunku biotechnologia medyczna na rok akademicki 2023/2024 

 1. Dr Anna Przybyła - Przewodnicząca
 2. dr hab. Anna Jankowska
 3. dr hab. Andrzej Mackiewicz
 4. dr hab. Paweł Burchardt
 5. dr hab. Dariusz Iżycki
 6. dr hab. Hanna Dams-Kozłowska
 7. dr hab. Maciej Krawczyński
 8. dr hab. Marcin Ruciński
 9. dr hab. Mirosław Andrusiewicz
 10. dr hab. Jan Domaradzki, prof. UMP
 11. Dr hab. Mariusz Kaczmarek, prof. UMP
 12. Dr hab. Jakub Żurawski
 13. Dr Urszula Kazimierczak
 14. Dr Anna Florczak
 15. Dr Anna Szczerba
 16. Dr Łukasz Kuszel
 17. Dr Tomasz Koczorowski
 18. Julia Pestka, 2 rok II stopnia - Przedstawicielka studentów

Interesariusze zewnętrzni:

 1. Włodzimierz Kubiak - Medinofarm
 2. UM dr hab. Aleksander Jamsheer - Centrum Genetyki Medycznej Genesis Sp. z o.o.
 3. dr Jolanta Powierska-Czarny
 4. dr Jakub Czarny

Członkowie honorowi – profesorowie emerytowani UMP:

 1. dr hab. Maria Iskra
 2. dr hab. Anna Latos-Bieleńska

 

Skład Rady Programowej kierunku optometria na rok akademicki 2023/2024 

 1. dr hab. n med. Marcin Stopa - Przewodniczący
 2. Dr hab. n med. Wojciech Warchoł - Zastępca Przewodniczącego
 3. dr hab. n med. Leszek Kubisz
 4. dr hab. Dorota Hojan-Jezierska
 5. dr hab. Anna Gotz-Więckowska
 6. Dr hab. Jakub Żurawski
 7. Dr hab. Anna Marcinkowska-Gapińska
 8. Dr Hanna Buczkowska
 9. Dr Monika Feltzke
 10. Dr Celina Helak-Łapaj
 11. Dr Andrzej Michalski
 12. Dr Piotr Rakowicz
 13. Dr Katarzyna Perz-Jurzczyszyn
 14. Dr Katarzyna Dubas
 15. Zuzanna Buczek - II rok II stopnia - Przedstawicielka studentów

Interesariusz zewnętrzny:

 1. mgr Martyna Pasko (Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego)

Członkowie honorowi – profesorowie emerytowani UMP:

 1. dr hab. n med. Bogdan Miśkowiak

 

Skład Rady Programowej kierunku protetyka słuchu na rok akademicki 2023/2024 

 1. dr hab. Dorota Hojan-Jezierska - Przewodnicząca
 2. dr hab. n.med. Golusiński Wojciech
 3. dr hab. Jelińska Anna
 4. dr hab. Leszek Kubisz
 5. dr hab. Mojs Ewa
 6. dr hab. Nowicki Michał
 7. dr hab. Wieczorowska-Tobis Katarzyna
 8. dr hab. Urbaniak Monika
 9. dr hab. Jacek Banaszewski
 10. dr hab. Michał Karlik
 11. dr hab. Agnieszka Przystańska
 12. dr hab. Jarosław Szydłowski
 13. dr hab. Jakub Żurawski
 14. dr hab. Wojciech Warchoł
 15. dr hab. Bożena Wiskirska-Woźnica
 16. dr hab. Wróblewska-Seniuk Katarzyna
 17. dr Anna Majewska
 18. dr Marta Urbaniak-Olejnik
 19. dr Ewa Majchrzak
 20. dr Olgierd Stieler
 21. dr Wawrzyniec Loba
 22. Amelia Kubik 1 rok 1 stopnia - Przedstawicielka studentów
 23. Oliwia Paszczak 2 rok II stopnia - Przedstawicielka studentów

Członkowie honorowi – profesorowie emerytowani:

 1. dr hab. Maria Iskra
 2. dr hab. Edward Hojan
 3. dr hab. Andrzej Obrębowski

Interesariusze zewnętrzni:

- Paweł Robak - Sivantos Sp. z o.o.

- Leszek Wierzowiecki - Sonova Polska Sp.z.o.o.

- Michał Przysiecki - Interton Sp. z o.o.

- Jagoda Czyżewska- Chmielowiec - ACS Audika Sp.z o.o.

- Olgierd Kosiba - Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego "GEST"

 

Skład Rady Programowej kierunku neurobiologia na rok akademicki 2023/2024 
 
prof. dr hab. n. med. Jolanta Dorszewska – Przewodnicząca

prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański
dr hab. n. med. Magdalena Badura-Stronka