Konkurs prac dyplomowych

 

 

KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH (I i II stopnia)

 

Termin składania wniosków konkursowych:

- sesja I - do 20 czerwca,

- sesja II - do 14 września.

 

Konkurs adresowany jest do:

  1. dyplomantów studiów I i II stopnia Wydziału Medycznego,
  2. promotorów oraz recenzentów prac dyplomowych.

Wnioski konkursowe mogą być zgłaszane przez Promotorów prac dyplomowych za zgodą autora pracy dyplomowej.

Uczestnikami Konkursu mogą być dyplomanci Wydziału Medycznego, których prace spełniają następujące warunki:

- praca dyplomowa została złożona w terminie,

- praca dyplomowa została obroniona,

- praca dyplomowa została oceniona na stopień bardzo dobry.

 

Autorom wyróżnionych prac dyplomowych zostaną przyznane dyplomy Dziekana Wydziału Medycznego.

 

Wniosek konkursowy należy złożyć w formie papierowej w Dziekanacie Wydziału Medycznego, 60-812 Poznań, ul. Bukowska 70, II piętro) lub przesłać jego wersję elektroniczną (wersja PDF) na adres: dwmed@ump.edu.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu oraz wnioskiem zgłoszeniowym do pobrania

Regulamin konkursu

Wniosek zgłoszeniowy