Konferencje

IV Sympozjum "Wyzwania Współczesnej Protetyki Słuchu" i XXIII Kongres Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu

Termin: 12.04.-13.04.2018r.

Miejsce: Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37a

www: http://www.protetyka2018.bok-ump.pl

***