Terminy Posiedzeń Rady Wydzialu

Miejsce posiedzeń: Centrum Kongresowo Dydaktyczne sala A godz. 10.00 – 13.00

 

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Medycznego w roku akademickim 2019/2020:

23 października 2019

20 listopada 2019 - posiedzenie odwołane

11 grudnia 2019

15 stycznia 2020

12 lutego 2020 - posiedzenie odwołane

11 marca 2020

15 kwietnia 2020

13 maja 2020

10 czerwca 2020

16 września 2020

Zobacz także