Terminy Posiedzeń Rady Wydzialu

Miejsce posiedzeń: Centrum Kongresowo Dydaktyczne sala A godz. 10.00 – 13.00

 

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Medycznego w roku akademickim 2020/2021:

21 października 2020 - odwołane - Komunikat Dziekana Wydziału Medycznego z dnia 15.10.2020

4 listopada 2020 - odwołane

16 grudnia 2020 - odwołane

27 stycznia 2021 - odwołane

24 lutego 2021, g. 9.00-10.30

10 marca 2021 - odwołane

14 kwietnia 2021

12 maja 2021

16 czerwca 2021

22 września 2021

Zobacz także

Do pobrania