Terminy Posiedzeń Rady Wydzialu

Miejsce posiedzeń: Centrum Kongresowo Dydaktyczne sala A godz. 11.00 – 13.00

 

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Medycznego w roku akademickim 2023/2024:

 

18 października 2023r.     

15 listopada 2023r. - odwołana

13 grudnia 2023r. -   odwołana      

17 stycznia 2024r.            

14 lutego 2024r. - odwołana

13 marca 2024r. - odwołana zmiana terminu na 27 marca 2024r. godz. 12:00

17 kwietnia 2024r. - odwołana

8 maja 2024r. sala B - odwołana

19 czerwca 2024r. - godzina 09:00

26 czerwca 2024r. godzina 11:00 - wystąpienie JM Rektora dla 4 Rad Wydziału 

 

Zobacz także

Do pobrania