Terminy Posiedzeń Rady Wydzialu

Miejsce posiedzeń: Centrum Kongresowo Dydaktyczne sala A godz. 11.00 – 13.00

 

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Medycznego w roku akademickim 2021/2022:

22 września 2021 - odwołane

20 października 2021 

17 listopada 2021

15 grudnia 2021 

19 stycznia 2022 

16 lutego 2022

16 marca 2022 

13 kwietnia 2022 

18 maja 2022 

15 czerwca 2022

 

Zobacz także

Do pobrania