Terminy Posiedzeń Rady Wydzialu

Miejsce posiedzeń: Centrum Kongresowo Dydaktyczne sala A godz. 11.00 – 13.00

 

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Medycznego w roku akademickim 2022/2023:

 

19 października 2022     

16 listopada 2022 - odwołane 

30 listopada 2022 - odwołane

14 grudnia 2022  o  godzinie 10.00           

18 stycznia 2023  - odwołane            

15 lutego 2023 

15 marca 2023 - odwołane

12 kwietnia 2023

17 maja 2023

14 czerwca 2023

 

Zobacz także

Do pobrania