Biuro Obsługi Dziekana Wydziału Medycznego

Kierownik Biura

mgr Agata Roszczak
aroszczak@ump.edu.pl

 

p.o. Kierownika Biura

mgr Beata Deus
tel. 61 854 71 31
beatadeus@ump.edu.pl
dwmed@ump.edu.pl

 

mgr Iwona Snacka
stanowisko: specjalista ds. administracyjnych
tel. 61 854 71 48
isnacka@ump.edu.pl

 

mgr Justyna Chiluta-Szymańska
stanowisko: specjalista ds. administracyjnych
tel. 61 854 72 75
jszymanska@ump.edu.pl

 

 

 

 

Kontakt

Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań
tel. 61 854 71 31  
tel. 61 854 71 48, 61 854 72 75
kondygnacja D2, II ptr.
dwmed@ump.edu.pl