Krajowe Ramy Kwalifikacji

Protetyka słuchu

Zagadnienia na egzamin wstępny


Plan ramowy studiów:

Program ramowy studiów (2017/2018)

Program ramowy studiów (2018/2019)

Program Ramowy Studiów (2019/2020)

Program Ramowy Studiów (2020/2021)

Przewodnik dydaktyczny

Dietetyka

Wzorcowe Efekty Kształcenia I stopnia

Wzorcowe Efekty Kształcenia II stopnia


Plany ramowe studiów:

Program ramowy studiów I stopnia (2018-2019)

 Program ramowy studiów I i II stopnia (2019-2020)

Program ramowy studiów I i II stopnia (2020-2021)Przewodnik dydaktyczny dla kierunku Dietetyka - przedmioty obowiązkowe:

- I stopień

- II stopień


Matryca efektów kształcenia:

I sotpień

II stopień

Optometria - optyka okularowa

Ogólna charakterystyka studiów

Efekty kształcneia studia I stopnia

Efekty kształcenia studia II stopnia


Plan ramowy studiów:

Program ramowy studiów I stopnia - nabór 2016/2017

Program ramowy studiów II stopnia - nabór 2016/2017

Program ramowy studiów I stopnia - nabór 2017/2018

Program ramowy studiów II stopnia - nabór 2017/2018

Program ramowy studiów I stopnia - (nabór 2018/2019)

Program ramowy studiów II stopnia - (nabór 2018/2019)

Program ramowy studiów I stopnia (2019/2020)

Program ramowy studiów II stopnia (2019/2020)

Program ramowy studiów I stopnia (2020/2021)

Program ramowy studiów II stopnia (2020/2021)

Przewodnik dydaktyczny studia I stopnia

Przewodnik dydaktyczny studia II stopnia

Biotechnologia medyczna

Wzorcowe Efekty Kształcenia Nauki Przyrodnicze i Medyczne

Efekty kształcenia studia I stopnia

Efekty kształcenia studia II stopnia

Wzór matrycy (I i II stopień)


Plany ramowe studiów:

Program ramowy studiów I stopnia (2015/2016)

Program ramowy studiów I stopnia (2016/2017)

Program ramowy studiów I stopnia (2017/2018)

Program ramowy studiów I stopnia (2018/2019)

Program ramowy studiów I stopnia - nabór 2019/2020

Program ramowy studiów I stopnia (2020/2021)

 

Program ramowy studiów II stopnia (2016/2017)

Program ramowy studiów II stopnia (2017/2018)

Program ramowy studiów II stopnia (2018/2019)

Program Ramowy Studiów II stopnia (2019/2020)

Program ramowy studiów II stopnia (2020/2021)

Przewodnik dydaktyczny I stopień

Przewodnik dydaktyczny II stopień

Techniki dentystyczne

Efekty kształcenia

Wzór matrycy

Wzór programu studiów 2019/2020


Plan ramowy studiów:

Program ramowy studiów I stopnia (2015/2016)

Program ramowy studiów I stopnia (2016/2017)

Program ramowy studiów I stopnia (2017/2018)

Program ramowy studiów I stopnia (2018/2018)
Program ramowy studiów I rok I stopnia -nabór 2019/2020

Program ramowy studiów II rok I stopnia- nabór 2019/2020

Program ramowy studiów III rok I stopnia - nabór 2019/2020

Program ramowy studiów I stopnia (2020/2021)


Przewodnik dydaktyczny dla kierunku Techniki dentystyczne - przedmioty obowiązkowe:

I stopień

Matryca efektów kształcenia:

I stopień

Lekarsko-dentystyczny

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia - praktyki

Wzór matrycy


Plan ramowy studiów:

Program ramowy studiów (2014/2015)

Program ramowy studiów (2015/2016)

Program ramowy studiów (2016/2017)

Program ramowy studiów (2017/2018)

Program ramowy studiów (2018/2019)

Program ramowy studiów (2019/2020)

Program ramowy studiów (2020/2021)


Przewodnik dydaktyczny dla kierunku Lekarsko-dentystycznego - przedmioty obowiązkowe:

studia jednolite magisterskie

Zdrowie publiczne - higiena dentystyczna

Efekty kształcenia

Wzór matrycy


Plan ramowy studiów:

Program ramowy studiów I stopnia (2015/2016)

Program ramowy studiów I stopnia (2016/2017)

Program ramowy studiów I stopnia (2017/2018)

Program ramowy studiów I stopnia (2018/2019)Przewodnik dydaktyczny dla kierunku Zdrowie publiczne specjalność Higiena dentystyczna - przedmioty obowiązkowe:

I stopień


Matryca efektów kształcenia:

I stopień

 

Neurobiologia II stopnia

Program ramowy studiów 1 rok - nabór 2019/2020

Program ramowy studiów 2 rok semestr 3 (nabór 2019/2020)

Program ramowy studiów 2 rok semestr 4 (nabór 2019/2020)

Program ramowy studiów (całościowy) - 4 uczelnie

Program ramowy studiów 2020/2021

Elektroradiologia

Program ramowy studiów pierwszego stopnia 1 rok 2020/2021

Program ramowy studiów pierwszego stopnia 2 rok 2020/2021

Program ramowy studiów pierwszego stopnia 3 rok 2020/2021

Program ramowy studiów stacjonarnych drugiego stopnia 1 rok 2020/2021

Program ramowy studiów stacjonarnych drugiego stopnia 2 rok 2020/2021

Program ramowy studiów niestacjonarnych drugiego stopnia 1 rok 2020/2021

Program ramowy studiów niestacjonarnych drugiego stopnia 2 rok 2020/2021

 

Program studiów I stopnia

Program studiów II stopnia stacjonarne

Program studiów II stopnia niestacjonarne

 

 

LISTA FAKULTETÓW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021