Nagrody

Prof. Alicja E. Grzegorzewska otrzymała ISHD the Best Award podczas 9th International Congress of International Society for Hemodialysis (ISHD), Kuala Lumpur, 2015

Prof. Alicja E. Grzegorzewska otrzymała nagrodę za najlepsze streszczenie z zakresu hemodializy podczas Annual Dialysis Conference, Long Beach, 2017

Pani Monika Świderska ze Studenckiego Koła Nefrologicznego przy Katedrze i Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych zajęła pierwsze miejsce w IV edycji Konkursu Redaktor Naczelnej "Polskiego Archiwum Medycy Wewnętrznej" na najlepszą pracę oryginalną za publikację "T helper cell‑related cytokine gene polymorphisms and vitamin D pathway gene polymorphisms as predictors of survival probability of renal replacement therapy patients" Pol Arch Med Wewn. 2015;125(7-8):511-20. Świderska M, Mostowska A, Grzegorzewska AE.

Pani Elżbieta Jodłowska-Siewiert ze Studenckiego Koła Nefrologicznego przy Katedrze i Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych zajęła drugie miejsce w VI edycji Konkursu Redaktor Naczelnej "Polskiego Archiwum Medycy Wewnętrznej" na najlepszą pracę oryginalną za publikację "Titers of antibodies to the surface antigen of hepatitis B virus after vaccination in relation to immunity-related gene variants. A prospective study among hemodialysis patients." Pol Arch Intern Med. 2017 Aug 9;127(7-8):481-489. Jodłowska-Siewiert E, Jagodziński PP, Grzegorzewska AE.

Pani dr Małgorzata Kałużna z Kat. i Kl. Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych zajęła pierwsze miejsce w V edycji Konkursu Redaktor Naczelnej "Polskiego Archiwum Medycy Wewnętrznej" na najlepszą pracę oryginalną za publikację "Adropin and irisin levels in relation to nutrition, body composition and insulin resistance in patients with end-stage renal disease on chronic hemodialysis and peritoneal dialysis"; Małgorzata Kałużna, Krzysztof Hoppe, Krzysztof Schwermer, Aisha Yusuf Ibrahim, Krzysztof Pawlaczyk, Katarzyna Ziemnicka.

Serdecznie gratulujemy!