Nostryfikacja dyplomu lekarza dentysty

Obowiązujące przepisy: 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 roku w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie pobierz

Zarządzenie nr 13/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie postepowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz "Procedury przeprowadzania nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą ora potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie" pobierz

Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku moga być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza osobę przyjmującą. Dyplom musi uzyskać legalizację albo winien być opatrzony apostille.

Kwotę należy wpłacić na nr konta 56 1030 1247 0000 0000 4771 8000  w Banku Citibank Handlowy Warszawa, Oddział w Poznaniu.

Uproszczony dostęp do wykonywania zawodu lekarza dentysty

Nostryfikacja dyplomu lekarza dentysty na Wydziale Medycznym

Termin składania dokumentów

Wzór wniosku

Wykaz procedur klinicznych

Lista podręczników

Regulamin egzaminu nostryfikacyjnego

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za obsługę administracyjną: mgr Justyna Chiluta-Szymańska, telefon: 61 8547-275