Program posiedzenia Rady Wydziału

                 

 

Program Posiedzenia Rady Wydziału Medycznego

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 w dniu 24 lutego 2021 r., godz. 9.00

 

Posiedzenie odbędzie się w sali A Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UMP ul. Przybyszewskiego 37a

 

 Program Rady Wydziału Medycznego

 

 

 

 

 Zwracam się z uprzejmą prośbą, aby wszyscy uczestnicy posiedzenia Rady Wydziału mieli założone maseczki.

Do pobrania