Program posiedzenia Rady Wydziału

                 

 

Program Posiedzenia Rady Wydziału Medycznego

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 w dniu 12 maja 2021 r., godz. 11.00

 

Posiedzenie odbędzie w trybie on-line na platformie MS TEAMS

Program Rady Wydziału

 

 

 

 

Do pobrania