Program posiedzenia Rady Wydziału

                 

 

Program Posiedzenia Rady Wydziału Medycznego

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 30 czerwca 2021 r., godz. 11.00

Sala A

Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UMP

ul. Przybyszewskiego 37a

 

Program Rady Wydziału Medycznego

 

 

 

 

Do pobrania