Kontakt

Biuro Obsługi Dziekana Wydziału Medycznego

Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań
kondygnacja D2, II ptr.
tel.: 61 854 71 31
e-mail: dwmed@ump.edu.pl

Zobacz także