Aktualności

Ubezpieczenie PZU dla studentów

Informacje na temat ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla studentów Wydziału Lekarskiego II

Szkolenie BHP dla studentów I roku

Obowiązkowe szkolenie e-learningowe z zakresu BHP i P.POŻ

Archiwum

Kategorie