Aktualności

Informacja dotycząca obron

prac licencjackich i magisterskich

Komunikat do promotorów i kierowników jednostek

w których prowadzone są prace dyplomowe studentów

Zarządzenie Rektora nr 52/20

z dnia 28 maja 2020r. w sprawie organizacji pracy Uczelni w czasie epidemii COVID-19

Archiwum

Kategorie