< Cofnij

Dyplomatorium absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego

W ostatnią sobotę 21 listopada 2015 r. o godz. 10.00 w Auli U A M odbyło się dyplomatorium absolwentów kierunku Lekarsko-dentystycznego WLII. W uroczystości wzięło udział 91 absolwentów. W imieniu Władz Uczelni dyplomy wręczył absolwentom JM Rektor prof. dr hab. Jacek Wysocki z Dziekanem WLII prof. dr hab. Zbigniewem Krasińskim. W imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej WIL głos zabrał Pan dr K. Kordel-Prezes. Uroczystość uświetnił występ Chóru UM. Wśród nagród był medal Uczelni za osiągnięcia w nauce i pracy społecznej oraz listy gratulacyjne Rektora i Dziekana WLII, a także nagrody książkowe z PTS, dyplomy z PTSS, dwa zestawy nowoczesnych narzędzi chirurgicznych ufundowane przez firmę AESCULAP CHIFA spółka z o.o., również nagrody w postaci spisu leków firmy Pharmindex oraz bezpłatne talony na prenumeratę kwartalnika Medycyna po Dyplomie z firmy Medical Tribune.