< Cofnij

Kurs z fizyki

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie on-line z fizyki obejmującym zagadnienia szkoły średniej, z którymi spotkacie się w trakcie pierwszych lat studiów na naszej Uczelni.

Kurs jest obligatoryjny dla świeżo przyjętych studentów kierunku lekarsko-dentystycznego.

Celem kursu jest poznanie zagadnień ułatwiających zrozumienie fizycznych podstaw funkcjonowania organizmu człowieka, jak również zagadnień stanowiących podstawę wielu metod diagnostycznych i terapeutycznych.

Proponujemy Wam samodzielną pracę on-line z e-podręcznikiem, a następnie weryfikację przyswojonej wiedzy w postaci serii krótkich testów. Lista podręczników jest dostępna na stronie Katedry Biofizyki.

Kod dostępu do testów zostanie przekazany emailem na adres skrzynki uczelnianej, którą każdy student posiada w tygodniu poprzedzającym start kursu

Testy cząstkowe zostaną uruchomione 4 września i będą dostępne do 27 września. Po zaliczeniu wszystkich testów cząstkowych należy przystąpić do obowiązkowego testu z fizyki, który odbędzie się 29 września 2023. Zaliczenie testów cząstkowych, a także końcowego na poziomie 70% zwalnia z obowiązkowego testu z fizyki, przeprowadzanego na początku zajęć z biofizyki.

 

Również o  dnia  04 września możliwa będzie również konsultacja online z pracownikami Katedry Biofizyki.

 

Informacje o kursie również na stronie Katedry Biofizyki:  www.biofizyka.ump.edu.pl