< Cofnij

Zarządzenie Rektora nr 40/20

w sprawie organizacji pracy i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wsród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zarządzenie Rektora nr 40/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku