< Cofnij

Zmarł prof. dr hab. Krzysztof Linke

Z żalem i poczuciem niepowetowanej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci
 
prof. dr hab. Krzysztofa Linke
 
wieloletniego kierownika Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych, prodziekana Wydziału Lekarskiego II w latach 1993-1999.
Odszedł od nas znakomity naukowiec, ale przede wszystkim wspaniały nauczyciel akademicki wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.
Będzie nam go bardzo brakowało.
Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

 

Dziekan, Prodziekani i Rada Wydziału Lekarskiego II