< Cofnij

Zmiana zarządzenia Nr 124/20 w sprawie organizacji kształcenia i roku akademickiego 2020/2021

Szanowni Państwo,

zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMP nr 144/2020, w okresie od dnia 28 listopada do dnia 21 grudnia 2020 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne realizowane na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, za wyjątkiem zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, prowadzone są wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szczegółowe zasady prowdzenia zajęć znajdują się w poniższym Zarządzeniu.

Zarządzenie nr 144/20 z dnia 25 listopada 2020 roku